ZŠ Poštovní

Mateřské školy jsou v běžném provozu. Nezbytnou péči za nouzového stavu poskytuje ZŠ Poštovní

AKTUALIZOVÁNO 2.11.

Mateřské školy v Karlových Varech jsou ve standardním provozu a zajišťují péči o předškolní děti v běžném režimu.

V souladu s vládními opatřeními je v Karlových Varech v provozu ZŠ Poštovní v Tuhnicích, která zajišťuje péči o školní děti do 10 let členů bezpečnostních složek, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pracovníků.   

Děti využívají prostory školní družiny, kde jsou pro ně připravena čtyři oddělení pro skupiny do patnácti osob. Dohlížejí na ně vychovatelky školní družiny a pedagogičtí asistenti. Děti mají pro svou distanční výuku k dispozici WiFi připojení a mohou pracovat na vlastních zařízeních nebo na technice, kterou poskytne škola. Dohlížející jsou k dispozici pro pomoc s připojením i asistenci při výuce.

„Prosíme o určitou míru pochopení, protože není možné zajistit každému dítěti vlastního asistenta. Nařízení vlády a příslušný pokyn hejtmana Karlovarského kraje hovoří o zajištění péče, nikoli o zajištění výuky. Město Karlovy Vary se ale ve spolupráci se školou snaží zajistit nad rámec těchto pokynů takové podmínky, aby děti mohly distanční výuku absolvovat,“ vysvětluje radní Josef März.

Péče o děti v ZŠ Poštovní je zajištěna v pracovních dnech od 6 do 18 hodin. Děti je možné přihlásit emailem (sekretariat@zskvary.cz) nebo telefonicky na číslech: 353 226 408 a 725 595 503.

Škola je určena pro děti pracovníků IZS, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků úřadů, zaměstnanců Okresní správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR, finanční správy, České pošty, pracovníky mateřských škol a dalších usnesením vlády vyjmenovaných profesí.