Majitelé památek mohou žádat o dotaci na rok 2020

25.09.2019

Vlastníci kulturních památek situovaných v Městské památkové rezervaci Karlovy Vary mají i v letošním roce možnost získat finanční příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“. O dotaci určenou na rok 2020 mohou majitelé památek žádat prostřednictvím zástupců místní pracovní skupiny pro Program regenerace městské památkové rezervace Karlovy Vary. Bližší informace o podmínkách dotačního titulu poskytne pracovnice odboru kultury, školství a tělovýchovy – Vladimíra Kalvodová (tel. 353 151 344, mobil: 774 098 243, e-mail: v.kalvodova@mmkv.cz).

Konečný termín pro podání žádostí je stanoven na 15. 10. 2019.