Majitelé bytových domů ve Staré Roli mohou žádat o dotaci na rekonstrukci

01.02.2013

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje od 3. 1. 2013 výzvu k podávání žádostí o podporu. Žádosti lze podat do 29. 3. 2013.

 

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje od 3. ledna 2012

6. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu

prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE

oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

B) REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ

Vzhledem k platnosti notifikace veřejné podpory a časové náročnosti administrace výzvy rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj, že je tato výzva definitivně poslední.

Finanční alokace výzvy:

 • 7.671.563,- Kč (Evropský fond pro regionální rozvoj + Státní rozpočet)

Oprávnění žadatelé:

 • vlastníci bytových domů:
 • společenství vlastníků jednotek:

Příjem žádostí: tištěné žádosti budou od 3. ledna 2013 do 29. března 2013 do 15:00 přijímat pracovníci Odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary prostřednictvím podatelny (Moskevská 21, Karlovy Vary)

 • Statutární město Karlovy Vary provede vyhodnocení a zvolí projekt vhodný k realizaci.
  Následně vydá potvrzení o výběru projektu, které žadatel předloží spolu s originálem žádosti a povinnými přílohami na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR v Chomutově nejpozději do července 2013.

Podporované aktivity: Regenerace bytových domů

 • zateplení obvodového pláště domu včetně výměny oken, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
 • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí
 • sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • rekonstrukce technického vybavení domů (např. výměna rozvodů tepla, plynu a vody)
 • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí
 • zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov

!!! Upozorňujeme, že podporovanou aktivitou je pouze regenerace bytových domů !!!

Kontaktní osoba:

Magistrát města Karlovy Vary

Odbor strategií a dotací

Ing. Michal Kliment

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary