Likvidátor pojistných událostí bude živností vázanou

26.11.2018

Dne 1. 12. 2018  nabývá účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přejetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Novou vázanou živností se stává „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“. Požadovanou odbornou způsobilostí je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ten, kdo byl před účinností tohoto zákona oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může tuto činnost vykonávat podle dosavadních právních předpisů. Nejdéle do 1. 3. 2019 však musí živnostenskému úřadu ohlásit vázanou živnost a doložit odbornou způsobilost. Ohlášení živnosti v tomto případě nepodléhá správnímu poplatku.

Dotazy k uvedené problematice zodpovědí pracovníci registračního oddělení živnostenského úřadu na telefonních číslech: 353 152 691, 353 152 693-6, 353 152 702.