Lázeňské lesy: projekt Rok v lese

11.01.2020

V posledních letech realizovaly Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. celou řadu projektů díky česko-bavorské spolupráci (tradiční partneři jsou například obec Mehlmeisel nebo město Hof).

Lázeňské lesy však byly úspěšné a získaly dotaci také na realizaci prvního česko-saského projektu „Rok v lese“. Saským projektovým partnerem je nedaleké Město Johanngeorgenstadt, jehož starosta pan Holger Hascheck velice ocenil, že se podařilo navázat kontakt a spolupráci s Karlovými Vary, kam rádi jezdí obyvatelé saského příhraničí trávit volný čas i třeba nakupovat. Město Johanngeorgenstadt pro obyvatele českého příhraničí zase představuje „vstupní bránu“ do Saska, je zde silniční a železniční hraniční přechod.

V rámci projektu byla realizována adventní akce v areálu sv. Linhart. Další velkou akcí pro širokou veřejnost bude v září soutěž ve vaření „Linhartský kotlík“. V rámci projektu jsou plánovány také aktivity pro užší cílové skupiny z řad zástupců lesního hospodářství, ochrany životního prostředí, myslivosti apod. Je velice pozitivní, že se s blízkými saskými sousedy daří rozvíjet spolupráci, vzájemně získávat různé inspirace a sdílet zkušenosti z různých oborů. Malý projekt „Rok v lese“ je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých projektů Euregia Egrensis. Jedná se o vysoký potenciál pro další spolupráci v budoucnu v rámci programového období EU 2021 – 2027.

 

Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer

Foto z adventní akce v areálu Linhart
Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých projektů Euregia Egrensis