Karlovarské krematorium

Kremační pec bude mít odstávku, smuteční obřady se konat mohou

Kremační pec v karlovarském krematoriu dosáhla svých provozních limitů, je v provozu 5 let, od června roku 2019, a za tu dobu v ní proběhlo 12 932 pohřbů žehem. Město během léta provede opravu, která její životnost prodlouží na další 3 roky nebo 10 000 žehů. Oprava si vyžádá 4,8 milionu korun, Karlovarský kraj poskytnul městu dotaci ve výši 1,3 milionu korun jako kompenzaci za zvýšené využívání krematoria v době covidu a s ním souvisejících nařízených mimořádných opatření, což způsobilo rychlejší spotřebování kapacity kremační pece.  

Kremační pec bude mimo provoz od 1. července do 25. srpna 2024. Během této doby bude podle provozovatele krematoria stále možné pořádat v prostorách krematoria smuteční obřady, ostatky zesnulých budou následně převezeny k žehu do krematoria Vysočanské zahrady v Hrušovanech na Chomutovsku a popel bude pozůstalým předán opět v Karlových Varech.

Město Karlovy Vary zároveň dlouhodobě usiluje o zvelebení budovy a areálu krematoria, Kancelář architektury města proto nechává zpracovat koncept studie rekonstrukce a úpravy obřadní síně v Karlových Varech – Rybářích a jejího přímého okolí.