foto

Kontejnery na separaci mohou podnikatelé využívat jen výjimečně

Kontejnery na separaci jsou primárně určeny pro odpad z domácností. Pro obchody, provozovny služeb, restaurace a další firmy a živnostníky platí povinnost odpad třídit a jeho odkládání a svoz objednávat u svozové společnosti. Jednotlivé druhy odpadu je navíc nutno průběžně evidovat a pro případnou kontrolu archivovat doklady o likvidaci. Pouze v případech, kdy podnikatelé produkují pouze malé množství odpadu, mohou využívat veřejný městský systém. Tento způsob likvidace vytříděných složek mohou využívat pouze na základě smlouvy o zapojení do systému nakládání s odpadem.

Doporučení pro podnikatele:

  • V případě většího množství odpadu kontaktovat svozovou společnost, uzavřít smlouvu o odstraňování odpadu a zajistit přistavení odpovídajících sběrných nádob.
  • Pokud podnikatel produkuje pouze malé množství odpadu, může pro třídění využít systém zavedený městem. Pak může tříděný odpad odkládat do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích. Cena za využití systému pro rok 2020 činí 2 000 korun (bez DPH). V případě většího počtu provozoven je tento poplatek účtován za jednu provozovnu. Smlouvu o zapojení do systému města lze uzavřít u technického odboru (budova magistrátu města v Moskevské ulici, kancelář č. 131, tel. 353 151 213, email k.brozickova@mmkv.cz).

     

Pokud mají podnikatelé řádně uzavřenou smlouvu na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnou se případným sankcím, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou vyšplhat až na 300 tisíc korun.