foto

Koncepce organizace Kancelář architektury města

Zastupitelstvo města rozhodlo 27. června 2017 o zřízení nové příspěvkové organizace města - Kanceláře architektury města Karlovy Vary (K.A.M. K.V.). Ta zahájí svou činnost 1. března 2018. 

Součástí příprav bylo rovněž vypracování návrhu - koncepce této organizace. Návrh zpracovala společnost 4ct s.r.o. 

Materiál je zpracován výlučně pro  Statutární město Karlovy Vary a je současně dílčím výstupem, společností 4ct s.r.o. dlouhodobě zpracovávaného projektu JOP („jak organizovat plánování“). To znamená, že jeho výstupy a doporučení tvoří součást know-how společnosti 4ct s.r.o. a jsou poskytnuty městu Karlovy Vary na základě smlouvy a jejich užití je tedy pouze pro potřeby města Karlovy Vary a neměly by být poskytovány dalším subjektům bez souhlasu nebo dohody se společností 4ct s.r.o.

-jK-.

Dokumenty

Kancelář architektury města Karlovy Vary - návrh organizace