Komplikace v podnikání i příprava nového územního plánu zajímala podnikatele

25.04.2019

Druhá snídaně s karlovarskými podnikateli opět přinesla zajímavou a podnětnou diskusi. Neformální setkání představitelů města se zástupci významných firem a zaměstnavatelů v salonku Grandhotelu Ambassador Národní dům se mimo jiné dotklo problematiky spojené s kandidaturou do UNESCO, probíhajících oprav a rekonstrukcí městských komunikací nebo plánovaného omezení provozu ve vnitřním lázeňském území, zejména mezi Divadelním náměstím a Zámeckým vrchem. Debatovalo se také o proceduře přípravy nového územního plánu města, úklidu a kapacitě odpadových nádob. Podstatná část diskuse se vedla o administrativních a legislativních záležitostech, které z pohledu podnikatelů brání rozvoji podnikání a realizaci projektů, zejména stavebních. Vedení města také vyzvalo účastníky setkání ke spolupráci při přípravě a tvorbě projektových záměrů, které by mohly být v nadcházejícím plánovacím období realizovány s využitím dotačních prostředků.