Kočárky ke kontejnerům nepatří

29.04.2019

Víte, že odložení jakéhokoliv odpadu vedle nádob je založením černé skládky a může být pokutováno? Vyřazený kočárek patří na sběrný dvůr, kartony je potřeba rozřezat nebo sešlápnout a vhodit do kontejneru na papír. Velké nebo nerozřezané kartony přijme zdarma jakýkoliv sběrný dvůr ve městě. Prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí. Stanoviště nádob na separovaný odpad, stejně jako černé skládky vznikající na veřejných prostranstvích, ve spolupráci s městskou policí průběžně monitorujeme….. Více na webu Městské policie Karlovy Vary – zde: https://mpkv.cz/cs/aktuality/spoluprace-strazniku-s-technickym-odborem