Karlovy Vary

Karlovy Vary dostaly doporučení na zápis do UNESCO

Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe je název sériové nominace jedenácti lázeňských měst ze sedmi evropských zemí na seznam světového dědictví UNESCO. Projednání jejich nominace bylo zařazeno na jednání Výboru pro světové dědictví v červenci letošního roku, a to nově s kladným doporučením Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS). 

Primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) k tomu uvedla: “Myslím si, že vyhlášení je vlastně už nejmenší krok k úspěchu. Na nominaci spolupracoval celý tým lidí, který se procesu věnoval opravdu řadu let. Můj osobní podíl leží tedy pouze v cílové rovince nominace. Naopak, obrovská práce nás teprve čeká. Samotný zápis teprve otevře možnosti nové prezentace města a přinese spousty dalších úkolů. Důležité je příležitost uchopit a využít. Za nesmírně důležité považuji, aby prospěch z nominace přinesl užitek místním i podnikatelskému sektoru.“ 
 

Jedenáct předních lázeňských měst Evropy se výrazně přiblížilo získání titulu světového dědictví UNESCO a Česko tak může získat 15. zápis do Seznamu světového dědictví. Nominaci společně připravily Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česká republika. Tvoří ji jedenáct významných lázeňských měst, kromě Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní (ČR) jde o Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Německo), Baden u Vídně (Rakousko), Bath (Spojené království), Montecatini Terme (Itálie), Spa (Belgie) a Vichy (Francie). 

V dokumentu, který byl zveřejněn 4. června 2021, totiž poradní organizace ICOMOS doporučila mezinárodní sériovou nominaci Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe k zápisu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Toto doporučení je důležitým podkladem pro jednání Výboru pro světové dědictví, který na svém 44. zasedání ve dnech 16. až 31. července 2021 bude rozhodovat právě i o této nominaci. Pokud by rozhodnutí Výboru bylo v souladu s doporučením ICOMOS, lze oficiální potvrzení zápisu Slavných lázní Evropy na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO očekávat koncem července 2021.

Organizace ICOMOS ve svém posudku mj. potvrdila, že Slavné lázně Evropy jsou výjimečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo především od 18. do počátku 20. století a přineslo řadu inovativních myšlenek v oblasti balneologie, medicíny, městského plánování a architektury i trávení volného času.
Pozitivní doporučení lze považovat za obrovský úspěch České republiky, která celý složitý projekt po mnoho let koordinovala.
Podrobnější informace o nominaci jsou k dispozici na webové stránce https://greatspasofeurope.org/.

 POZNÁMKY 

Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy) je mezinárodní sériovou nominací, v níž 11 historických lázeňských měst v sedmi zemích usiluje o zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Tato nominace bude projednána na nadcházejícím 44. zasedání Výboru pro světové dědictví v Číně mezi 24. – 28. červencem 2021. Slavné lázně v Rakousku, Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii a Velké Británii představují jedinečný kulturní fenomén, který dosáhl svého vrcholu v 18. a 19. století. Stejně tak urbanistická struktura měst, která si zaslouží celosvětové uznání jako fenomén, který pomohl formovat Evropu. 

1. O co přesně jde? 
Zápis na Seznam světového dědictví je nejvyšším mezinárodním uznáním pro světové kulturní a přírodní památky. Spravuje jej UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) jménem Organizace spojených národů z jejího ústředí v Paříži.

2. Co je to „sériová mezinárodní nominace“?
Jedenáct lázeňských měst v této nominaci tvoří sérii, která byla pečlivě vybrána z mnoha stovek termálních lázní po celé Evropě. Společně nejlépe ilustrují mnoho atributů slavného lázeňského města a nacházejí se v sedmi různých zemích, proto je nominace mezinárodní. UNESCO takové příklady přeshraniční spolupráce vítá.

3. Jak může být 11 měst v 7 zemích skutečně JEDNÍM místem světového dědictví?
Každé místo světového dědictví splňuje jedno nebo více stanovených kritérií UNESCO. Místa tak musejí předložit prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě, ve kterém zdůvodňují, čím a která kritéria splňují. Slavné lázně ztělesňují mezinárodně nejznámější lázeňská města 18. a 19. století, která změnila přístup ke zdraví a volnému času a vytvořila první evropská turistická střediska. Žádné lázeňské město nedokáže samo o sobě ilustrovat všechny atributy Slavných lázní, ale společně je naplňují, a proto byl nejvhodnější metodikou společný přístup. 

4. Co se bude dít dál?
Mezi 24. a 28. červencem 2021 proběhne online rozšířený 44. Výbor pro světové dědictví, kdy bude zvažována nominace Slavných lázní Evropy. Kladné doporučení nominace bylo obdrženo začátkem června. 

5. Čím jsou tato města tak výjimečná?
V Evropě zůstává více než 400 fungujících lázeňských měst a ta vybraná jsou ta nejlepší. Reprezentují jedenáct jedinečných architektonických souborů, včetně parků, zahrad a krajin udržovaných na nejvyšší úrovni. Města rovněž udržují širokou škálu vynikajících kulturních aktivit, vítají mezinárodní klientelu a poskytují pokračující živou tradici volného času, zdraví a pohody.

6. Proč usilujete o status světového dědictví?
Světové dědictví je označení pro místa na Zemi, která mají mimořádnou univerzální hodnotu a jako taková byla zapsána do Seznamu světového dědictví, aby byla chráněna pro budoucí generace, aby je i ty mohly ocenit a užívat si je. Být na Seznamu UNESCO představuje nejvyšší celosvětové označení pro dědictví a tato místa, kterých je v současné době celosvětově 1121 (stav WHC 43, 2019), vyžadují nejvyšší standardy zachování a ochrany pro budoucí generace.

7. Co to v praxi znamená být „Slavnými lázněmi Evropy“? Jaká je další výhoda být na Seznamu UNESCO?
Být partnerem v novém a jedinečném evropském projektu s tak silnou značkou bude přínosem pro destinační management a propagaci. Spolupráce prostřednictvím správní rady Slavných lázní Evropy vytvoří novou identitu, která bude podporovat kulturní programy, výměny, mládežnické projekty, ochranu, regeneraci, investice a vzdělávání v každém lázeňském městě. Souhrnný dopad bude mnohem větší, než by kterékoliv lázeňské město mohlo dosáhnout vlastním jménem. Být „Slavnými lázněmi Evropy“ přináší také odpovědnost, pokud jde o ochranu dědictví a nastavení lázeňského města a jeho zachování pro budoucí generace.

8. Jaký rozdíl to bude pro mé město / region / zemi?
Širší expozice médií bude mít za následek lepší známost destinace. Větší investice do Slavných lázní povedou k vytváření pracovních míst a rozmanitosti příležitostí. Strategie udržitelného cestovního ruchu povedou k dlouhodobým výhodám a investicím do místní ekonomiky. To bude mít vedlejší účinek na vzdělávání, zvýšenou ochranu životního prostředí, zlepšení kvality života a zvýšení hodnot majetku. Tyto výhody by měly být zachovány lokálně, pokud je to možné. Menší lázeňská města v celé Evropě by také měla těžit ze zvýšeného zájmu o fenomén evropského lázeňského města a výhody této nominace by bylo možné pocítit i v jiných komunitách.

9. Chrání status WHS (světové dědictví) města?
Status světového dědictví se uděluje pouze těm místům, která zaručují ochranu a zachování výjimečné univerzální hodnoty místa - takže ochrana je nedílnou součástí procesu. To je doloženo prostřednictvím společném management plánu, který je každých šest let kontrolován a předkládán organizaci UNESCO. Je založen na pravidelném monitorování a přípravě zpráv o stavu ochrany. Lokality světového dědictví vyžadují ve srovnání s ostatními památkami vyspělejší úroveň správy.

10. Jak mohou lidé lázně navštívit a co tam najdou?
Všechny lázně jsou snadno dostupné a nabízejí širokou škálu kvalitního ubytování. Kulturní aktivity a památky doplňují zdravotní a volnočasové procedury, tradičně spojené s lázeňskými městy. Místní gastronomie představují charakteristický rys každého města spolu s modernějšími well-being programy. Na všechny návštěvníky čeká výjimečně uchovávaná terapeutická krajina, kterou mohou zažít při procházkách,  jízdě na kole či jiným aktivním vyžitím v bezprostředním okolí lázeňských míst.