foto

Karlovy Vary chtějí být prvním „Městem bez kouře“ v ČR

Karlovy Vary, krajské město a nejvýznamnější lázeňské město v České republice a uchazeč o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, se po vzoru významných světových metropolí rozhodly, že se stanou prvním „Městem bez kouře“ v České republice.

„Chceme být ještě zdravějším a úspěšnějším městem – inspirací pro Českou republiku i města v dalších zemích. Chceme být prvním městem v České republice, které bude „Městem bez kouře“. Statutem Města bez kouře podpoří Karlovy Vary své zaměření na zdraví, lázeňství, zdravý životní styl, aktivní turistiku a pozici moderní turistické destinace mezinárodního významu“, říká k plánu města Karlovy Vary primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Přibližně 25 % obyvatel Karlových Varů si denně zapálí cigaretu. Přestože obecný trend je pokles počtu kuřáků, stále zůstává vysoký. Podle aktuálního výzkumu IPSOS Instant Research, který proběhl minulý týden mezi dospělými kuřáky, převažují v Karlovarském kraji dlouhodobí kuřáci. Pět až deset let kouří 28 % kuřáků a 15 let jich kouří čtvrtina. Důležité však je, že drtivá většina to chce změnit. Přestat kouřit chce 43 %, alespoň omezit 29 % a přejít na méně rizikové formy užívání tabáku 15 % dospělých kuřáků. Shodují se však, že přitom potřebují něčí pomoc a podporu. Tři čtvrtiny z nich zkoušely přestat kouřit už alespoň jednou, ale bez úspěchu. A řada z nich se o to pokouší opakovaně – dvakrát to zkoušelo 24 % dotázaných kuřáku, třikrát 20 % a téměř 6 % dokonce více jak desetkrát.

A co by kuřákům pomohlo? Je to především pomoc odborníka (44 %), podpora rodiny (34 % dotázaných karlovarských kuřáků), překvapivě i omezení kouření ve veřejném prostoru např. v parcích (22 %). Dále pak více informací, jak přestat kouřit a podpora v zaměstnání (shodně 13 %). Otvírá se zde tedy prostor pro pomoc ze strany města, zaměstnavatelů a dalších subjektů. A to je cílem projektu Karlovy Vary - Město bez kouře.

Město bez kouře znamená především více aktivit a informací v oblasti edukace a prevence proti kouření cigaret se zaměřením na různé skupiny obyvatel a návštěvníků města Karlovy Vary. Znamená to také aktivity zaměřené na stávající dospělé kuřáky cigaret s cílem, aby s kouřením cigaret přestali nebo, pokud to nedokážou, aby dali přednost méně rizikovým alternativám.

Město bez kouře znamená, že Karlovy Vary půjdou ve svých aktivitách nad rámec toho, co ukládá například národní legislativa a ještě aktivněji budou realizovat informační a preventivní kampaně zaměřené na omezování kouření cigaret. Klíčovým cílem jsou jasné kroky rozdělené do dvou oblastí, kde může město přijímat účinná opatření:

Prevence kouření a ochrana obyvatel a návštěvníků před pasivním kouřením:

 • Informační kampaň o škodlivosti kouření a pasivního kouření pro obyvatele a návštěvníky.
 • Vyhodnocení možnosti rozšiřovat oblasti se zákazem kouření.
 • Spuštění programu prevence kouření u mladistvých.

Podpora odvykání od kouření:

 • Vyhodnocení dostupnosti center pro odvykání od kouření a zlepšení jejich dostupnosti.
 • Certifikace TÜV pro prostředí bez kouře (tzv. Smoke-free Culture) pro město Karlovy Vary, magistrát a jím zřizované organizace.

Projekt by měl růst postupně tak, jak se omezování kouření cigaret bude v Karlových Varech stávat normou ve prospěch obyvatel a návštěvníků města.

 

Filosofie projektu se dá shrnout do tří bodů: 

pokud nekouříte, nezačínejte.

- pokud kouříte, přestaňte, třeba s pomocí odborníků

- pokud nechcete přestat, zvažte méně nebezpečné alternativy

 

Pro naplnění projektu Karlovy Vary – Město bez kouře počítá magistrát se spoluprací s řadou dalších subjektů – například hotelovými a lázeňskými zařízeními ve městě, dopravními společnostmi, školami ale i například výrobci cigaret, kteří právě aktivity zaměřené na omezování rizika kouření cigaret mají jako součást své celospolečenské firemní zodpovědnosti.

Jednou z prvních aktivit podporujících projekt Město bez kouře je podpis Memoranda o spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky a společností Philip Morris ČR a.s.

Cílem Karlových Varů je zapojit do projektu Město bez kouře další subjekty, které pomohou s jeho realizací a s naplněním cílů – ať už po stránce organizační tak i finanční. Jedním z partnerů je karlovarská sekce Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR).

Karlovarská sekce Asociace hotelů a restaurací ČR plánuje, že v příštích týdnech nabídne pomoc s odvykáním kouření nejprve zaměstnancům jednotlivých členských provozoven, následně pak lázeňská zařízení budou informace a poradenství v této oblasti poskytovat také dospělým kuřákům z řad lázeňských hostů.

„Inspirovali jsme se například kroky řeckého ostrova Astypalea. Tato turistická destinace ukazuje, že lze pozitivní cestou motivovat kuřáky, aby skoncovali s tabákem úplně, nebo alespoň přešli na méně škodlivé alternativy. Čistší prostředí a více čerstvého vzduchu pro všechny, to jsou výsledky, které za toto úsilí stojí,“ uvedl Jan Kronika, předseda sekce Karlovarského kraje AHR ČR.

V rámci projektu sekce Karlovarského kraje AHR ČR uspořádá informační semináře a zajistí tisk informačních brožur a materiálů v několika jazycích. Cílem projektu je také podpořit zvýšení dostupnosti odvykacích poraden a ambulancí v Karlových Varech a okolí či informovanost o méně rizikových alternativách klasických cigaret.

„Čisté město bez odpadků i nedopalků na chodnících patří k lázeňské kultuře, kterou chceme podporovat. Nabídli jsme proto paní primátorce také jednání o cestách k doplnění městského mobiliáře, který by pomohl k tomu, aby více nedopalků skončilo v koších a nikoli na chodnících či v okolí zastávek městské hromadné dopravy,“ doplnil Jan Kronika z karlovarské Asociace Hotelů a restaurací ČR.

 

Asociace hotelů a restaurací ČR pak v rámci Memoranda o spolupráci, které podepsala s dalším partnerem projektu, společností Philip Morris, přislíbila následující aktivity na podporu projektu Město bez kouře:

 • Realizovat informační kampaň o škodlivosti kouření a pasivního kouření pro hosty hotelových a lázeňských zařízení.
 • Uskutečnit semináře pro provozovatele hotelů a restaurací o opatřeních Smoke-free Culture a možnostech jejich implementace.
 • Realizovat informační kampaně pro dospělé kuřáky o dostupnosti alternativních výrobků a možnost jejich testování během pobytu v hotelu či lázeňském zařízení.

Asociaci hotelů a restaurací ČR již nyní podporuje v jejich aktivitách také napřímo i společnost Philip Morris ČR, která například zajišťuje školení zaměstnanců – dospělých kuřáků o alternativách tabákových výrobků a podporuje program, během něhož se návštěvníci Karlových Varů mohou seznámit a vyzkoušet si zařízení na zahřívání bezdýmných tabákových výrobků. Do této aktivity jsou zapojeny hotely Imperial, Sansoucci Spa resort a brzy se připojí hotel Čajkovskij.

Projekt podpoří také již zmíněná společnost Philip Morris, partner Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, která se zástupci města Karlovy Vary také podepsala Memorandum o spolupráci, které vymezuje oblasti, kde Philip Morris ČR a.s. bude rozvíjet aktivity s cílem omezit a minimalizovat negativní dopady kouření. Využije k tomu jak své zázemí mezinárodní firmy, tak i vědeckých poznatků, které má v oblasti omezování kouření cigaret a hledání méně rizikových alternativ kouření k dispozici.

„Myšlenka projektu Město bez kouře a iniciativa magistrátu a také aktivní přístup například místních hotelů a restaurací se nám líbí, neboť doplňuje naši vlastní vizi UNSMOKE. Je zřejmé, že ambice života bez cigaret a bez kouře se neobejde bez spolupráce soukromého a veřejného sektoru, Karlovarský projekt může být v tomto ohledu inspirací i pro další podobné projekty v jiných městech v rámci České republiky a střední Evropy.“, doplnil Petr Šebek, ředitel komunikace Philip Morris ČR.

Společnost Philip Morris se podpisem Memoranda o spolupráci konkrétně zavázala k následujícím aktivitám, kterými podpoří projekt Město bez kouře:

 • Podpořit program prevence kouření mladistvých školením prodejců tabákových výrobků.
 • Podpořit město v pořízení mobiliáře na sběr nedopalků a použitých tabákových náplní.
 • Podpořit úklid města od nedopalků cigaret a použitých tabákových náplní HEETS po skončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.