KAM KV° zve na svou první přednášku - o analýze města

23.08.2018

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°), která se zabývá architekturou, urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem, srdečně zve obyvatele města na svou první akci pro veřejnost, a to na přednášku absolventa Fakulty architektury ČVUT a zároveň občana města Karlovy Vary Jana Matouška, který představí svou předdiplomní práci o analýze města.

Přednáška proběhne v prostorech KAMu na náměstí Dr. M. Horákové v pavilonu D v úterý 28. srpna. Začátek akce je v 18 hodin a vstup je zdarma. Před začátkem přednášky samotné se poprvé veřejnosti představí tým kanceláře, který návštěvníky seznámí se svou prací a s důvody, proč organizace tohoto typu v Karlových Varech vznikla.

 

Ing. arch. Jan Matoušek sám pohlíží na město jako rodák i jako architekt-urbanista vnímající prostorové vazby, složitou historii i příležitosti hlavního města kraje.

Jak vypadá současné město? Kde jsou jeho rezervy? Jsou Vary atraktivním městem pro žití? Jak je pro město důležité lázeňství a jaké jsou jeho další hodnoty? Jaká je současná strategie Karlových Varů? Během přednášky a následné diskuse se pokusíme společně nalézt odpovědi na tyto klíčové otázky.

„Důležitým úkolem naší kanceláře je komunikace s veřejností a její participace do plánování prostorové vize města. Prvním krokem v tomto procesu byla například soutěž na naší facebookové stránce o procházku městem s naším týmem. V září pak pořádáme pro veřejnost výstavu o veřejném prostoru, v rámci které budou pořádány i přednášky odborníků na toto téma. Chceme tak v lidech především podnítit zájem o místo, ve kterém žijí.“ popisuje smysl těchto akcí ředitel kanceláře Petr Kropp.

KAM KV° začíná v současné době hledat budoucí vizi města. Popsání a zanalyzování současného stavu je důležitým startovním bodem. Přijďte k aktuálnímu stavu města říct své a diskutujte s těmi, kteří hledají jeho hlavní teze. Více informací o všech akcích KAMu můžete najít na webových stránkách www.kamkv.cz nebo na Facebooku.

Pozvánka