foto

I letos budeme debatovat a hlasovat o největších problémech města

Pojďte s námi diskutovat o městě a jeho problémech. Pomozte nám vybrat ty nejvýznamnější. I letos budeme tvořit žebříček 10P.

První výběr témat pro anketu proběhne v rámci tradičního Fóra města Karlovy Vary. To se uskuteční ve středu 10. dubna od 17 hodin v sále Alžbětiných lázní za účasti představitelů města a jeho organizací.

Z diskusí u kulatých stolů a následného hlasování vzejdou témata, která budou prověřena hlasováním na internetu i prostřednictvím anketních lístků. Výsledkem bude žebříček 10P.

Součástí programu Fóra města Karlovy Vary bude prezentace výsledků minulé ankety a stav řešení problémů vzešlých z loňského hlasování. První rok svého působení shrne Kancelář architektury města Karlovy Vary.

Fórum v Alžbětiných lázních bude řešit zejména celoměstská témata. Problémy jednotlivých čtvrtí pak budou předmětem místních diskusních fór. Jejich první série proběhne v dubnu a květnu, druhá je naplánována na podzim.


8P města Karlovy Vary – výsledky hlasování v roce 2018

1. Bazén Thermal

2. Bytová výstavba pro mladé lidi + nedostatek míst pro seniory v domově důchodců

3. – 4. Atraktivní podněty pro přivedení lidí do Karlových Varů

3. – 4. Zázemí pro mladou generaci

5. Veřejný prostor – ulice, náměstí, parky

6. Motivace občanů k udržování čistoty

7. Cestovní ruch a lázeňství – veřejné lázně, Vřídlo

8. Doprava v klidu


Témata k diskusi v rámci Fóra města Karlovy Vary 2019:

občan a úřad * životní prostředí a čistota města *kultura, sport, volný čas * zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby * podnikání, ekonomika a cestovní ruch * vzdělávání a osvěta * sociální problematika, bydlení a sociopatologické jevy * doprava


Termíny jarní série místních diskusních fór:

24. 4. Stará Role, Počerny (ZŠ Truhlářská)

15. 5. Bohatice (Karlovarská teplárenská)

22. 5. Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského)

29. 5. Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje)

Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu. Místní diskusní fóra v dalších čtvrtích proběhnou v podzimních měsících.