atletický stadion

Hrubá stavba plochy na atletickém stadionu je hotová. Rekonstrukce bude pokračovat na jaře

Stavební práce v rámci rekonstrukce Atletického stadionu Karlovy Vary jsou hotové. Po zimní přestávce bude obnova centrálního sportoviště v Tuhnicích pokračovat na jaře pokládkou tartanových povrchů, budou dokončeny sektory jednotlivých disciplín a založen trávník na vnitřní ploše.

„Aktuálně byly dokončeny všechny zemní a stavební práce. Hotový je asfaltový povrch atletického oválu, v místech jednotlivých sektorů a na dalších plochách stadionu. Byly položeny rozvody pro závlahu a probíhá osazování dvou retenčních nádrží, které budou zásobárnou vody zavlažování vnitřního travnatého hřiště. Nyní připravujeme demolici dvou objektů, které jsou v havarijním stavu a nevyužívané. Tím prvním je věž u vstupní brány, kterou odstraníme v následujících týdnech. Na jaře pak zdemolujeme přemostění boční vstupní brány,“ popisuje náměstek primátorky města pro správu majetku Miroslav Vaněk.

Práce na obnově sportoviště budou pokračovat až na jaře, protože pro pokládku tartanového povrchu a instalaci zařízení a vybavení sektorů atletických disciplín jsou potřeba příhodné klimatické podmínky. V jarních měsících bude také založen trávník vnitřního hřiště a nainstalováno zábradlí kolem běžeckého oválu. „Stále platí, že termínem pro dokončení je polovina června, kdy bychom rádi stadion vrátili k užívání stovkám sportovců, nejen atletů. Chceme jim také umožnit pořádat zde závody s diváckou kulisou. Proto bychom chtěli provést alespoň částečnou revitalizaci hlavní tribuny, opravit sedačky, střechu a vybudovat zde sociální zařízení pro veřejnost,“ dodává Miroslav Vaněk.

Práce na rekonstrukci stadionu byly zahájeny v listopadu 2022. Po komplikacích, které byly objeveny až v průběhu stavby, a byly důsledkem špatně provedené rekonstrukce v roce 2004, musel být upraven rozsah prací, navýšen rozpočet a prodloužen termín dokončení. Sportovním klubům proto město nabídlo alternativní prostory pro přípravu.

„Poskytli jsme dvěma karlovarským atletickým klubům, které mají ve svých řadách stovky sportovců, areály našich základních škol, kde mají k dispozici hřiště s umělým povrchem. Na toto zimní období se nám podařilo zajistit také večerní osvětlení areálů, aby měli sportovci alespoň trochu přijatelné podmínky pro svou přípravu. Jsme si samozřejmě vědomi, že nejde o plnohodnotnou náhradu. Po rekonstrukci ale budou mít k dispozici velmi kvalitní sportoviště. Věříme, že vedle atletů jej ke svým kondičním tréninkům budou využívat i mnohé další sportovní kluby, ale také školy a veřejnost,“ uvádí náměstek primátorky města pro oblast kultury, školství a tělovýchovy Martin Dušek.

Rekonstrukce Atletického stadionu Karlovy Vary zahrnuje vybudování nového atletického oválu a sektorů s parametry splňujícími kritéria pro pořádání krajských i celorepublikových atletických soutěží. Součástí je i revitalizace vnitřní travnaté plochy. Běžecký ovál bude rozšířen na osm drah, sprinterská rovinka jich bude mít devět, vzniknou nové sektory na skok do dálky. V severní části plochy (u hlavního vstupu na stadion) bude vybudován nový sektor pro technické disciplíny, jako jsou skok o tyči, hod oštěpem a vrh koulí. V jižní části plochy budou vytvořeny sektory pro skok do výšky a hody diskem a kladivem.

Město pro realizaci zvolilo formu Design&Build (Vyprojektuj a postav). Zhotovitelem je společnost Sport Construction, s.r.o., která vypracovala projektovou dokumentaci a provádí i samotnou rekonstrukci.

Celkové náklady na rekonstrukci činí zhruba 45,7 mil. Kč (bez DPH). K 30. 10. 2023 bylo prostavěno 28, 6 mil. Kč. Významnou část nákladů pokryje dotace od Národní sportovní agentury. Příspěvek je ve výši 32 143 650 korun.