foto

"Hofské lesoparky" začínají u Sv. Urbana

V rámci projektu „Hofské lesoparky v Karlových Varech” bylo revitalizováno prostranství kolem kostelíku sv. Urbana v Rybářích. V lokalitě byly odstraněny zbytky původního a nevyhovujícího dětského hřiště. Odstraněna byla i legendární raketa, která byla v havarijním stavu. Odkryta byla řada původních komunikací v lokalitě, cesty i schodiště. Došlo rovněž k rozsáhlé úpravě zeleně. V horní části bylo nově instalováno moderní bezpečné dětské hřiště, v části dolní byl instalován tzv. fitnessprogram s četnými posilovacími prvky. Všechna zařízení jsou z nerezu a splňují náročné bezpečnostní zkoušky, jsou certifikovány. Vysázeno bylo i 5 dubů letních, jako symbol česko-německé spolupráce. V lokalitě byly instalovány rovněž dvě česko-německé informační tabule. První poukazuje na samotný projekt a turistické atraktivity bavorského partnera, města Hofu, druhá se tematicky zaměřuje na městskou část Rybáře a kostelík sv. Urbana. Slavnostní otevření se uskutečnilo 20. 11. 2014. V Karlových Varech budou, v rámci tohoto projektu, dále vyhotoveny komplety projektových dokumentací, které jsou třeba pro realizaci Hofských lesoparků v Karlových Varech (lokality: Na Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny, Popílkoviště Sedlec). Budou probíhat i setkání odborníků z české i bavorské strany.


Město Hof v rámci projektu vybudovalo Karlovarskou zahradu v parku Theresienstein s prvky symbolizujícími západočeské lázeňské město Karlovy Vary (parková úprava, přístřešek). Součástí bavorské projektové části je i realizace propagačních opatření (pořízení software pro informační centrum, tisk publikací, atd.).

Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech“ (reg. č. 342) je spolufinancovaný Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj (Investice do Vaší budoucnosti), jež je realizovaný v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Rozpočet bavorského partnera (Město Hof) činí 60.969,85 euro a rozpočet českého partnera (Správa lázeňských parků Karlovy Vary, p. o.) činí 300.008,- euro. Doba realizace projektu je 3. 3. 2014 – 31. 5. 2015.

Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech”

Tento projekt dále rozvíjí přeshraniční spolupráci mezi oběma významnými městy v severní části česko-bavorského dotačního území, mezi městy Karlovy Vary a Hof. V Hofu bude vybudována Karlovarská zahrada v parku Theresienstein a v Karlových Varech naplánovány 4 lesoparky a revitalizován 1 volnočasový areál (Sv. Urban). Projekt zahrnuje také další aktivity, které jsou důležité pro realizaci, udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Zelené plochy jsou pro obě města velice důležité. Umožní volnočasové aktivity pro obyvatele a návštěvníky, resp. lázeňské hosty (cestovní ruch).

Město Hof vybuduje Karlovarský altán s příslušnými zahradními prvky a informační tabule v lokalitě hofského Theresiensteinu. Jedná se při tom o typické prvky zahradní a lázeňské parkové úpravy z Karlových Varů. Plány vzešly od karlovarské zahradní architektky, která je vyhotovila v úzké koordinaci se všemi zúčastněnými na německé straně. Také zeleň má být typická pro lázeňské město. Projekt tak bude symbolizovat karlovarské prostředí. Je plánováno projekt propagovat v tisku a také v nových brožurách o parku Theresienstein. Kromě toho bude také možné využít karlovarskou zahradu pro kulturní akce. Navíc k tomu má být vydán dvoujazyčný informační materiál. Aby se odstranila jazyková bariera, je potřeba pořídit pro turistické informační centrum druh písma, které obsahuje českou diakritiku (software jako opatření pro rozvoj cestovního ruchu).

V Karlových Varech budou vyhotoveny komplety projektových dokumentací, které jsou třeba pro realizaci Hofských lesoparků v Karlových Varech. Již byly získány náměty od žáků základních škol v blízkosti 4 řešených lokalit (Na Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny, Popílkoviště Sedlec) v rámci tzv. Komunitního plánování. Probíhá rovněž šetření zaměřené na názory široké veřejnosti k tématu veřejných prostranství. V rámci projektu bude také revitalizován volnočasový areál Sv. Urban (zeleň, mobiliář, cesty, výsadba stromů atd.). Pozornost je zaměřena na všechny generace od malých dětí po dospělé / seniory. Projekt zahrnuje také 2 informační tabule s vícejazyčnými informacemi (ČJ, NJ) k samotnému projektu, k turistickým pamětihodnostem bavorského partnera, a k dalším česko-německým aspektům (Sv. Urban, městská část Rybáře). V rámci projektu se bude konat více společných setkání obou projektových partnerů, kde budou experti pro parky a městskou zeleň, aj. z obou měst, diskutovat, dále rozvíjet a spolu plánovat návrhy hofských lesoparků v Karlových Varech.


 

 

 

 

 

Související odkazy

Související dokumenty

Fotogalerie