Hledáme koordinátora sociálního bydlení

06.06.2017

Město hledá vhodného uchazeče na obsazení pozice KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

 

Podmínky pro přijetí:

 • vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • uživatelská schopnost práce s PC
 • zkušenosti s vedením týmu a prací v projektovém prostředí výhodou
 • samostatnost, zodpovědnost, výborné komunikační schopnosti a odolnost vůči stresu
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe v sociální oblasti

Nabízíme:

 • odměnu odpovídající druhu vykonávané činnosti
 • flexibilitu pracovní doby v rozsahu max. 20 hodin týdně
 • zajímavou a kreativní pracovní činnost

 

Zájemce podá na Magistrát města Karlovy Vary písemnou přihlášku. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození 
 • místo trvalého pobytu
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • datum a podpis
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky včetně příloh je nutno doručit nejpozději do 30. června 2017 na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary

Odbor kancelář tajemníka

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary

 

Obálka označená „ZAMĚSTNÁNÍ“ nebude v podatelnách otevřena.