Hledá se pořadatel akcí pro Letní kino

10.02.2017

Město Karlovy Vary vyhlásilo výběrové řízení na pořádání akcí v Letním kině. 

Od uchazečů požaduje uspořádání minimálně 4 koncertů nebo obdobných akcí nadregionálního významu během letošní letní sezóny, tj. od května do září. Město na tyto akce poskytne finanční podporu až do výše 400 tisíc korun, standardně nabízí slevu ve výši 99% z nájmu Letního kina, další služby spojené s užíváním areálu (energie, úklid apod.) jsou hrazeny dle platného ceníku

Nabídky musí bý městu doručeny do 3. března 2017. Náležitosti nabídky, kvalifikační požadavky na uchazeče, kontakty na zadavatele a další podrobnosti výběrového řízení jsou zveřejněny v sekci Veřejné zakázky zde