kontejner na bioodpad

Harmonogram svozu bioodpadu

Aktualizováno

Od dubna do listopadu probíhá v Karlových Varech svoz bioodpadu. Trávu, listí, plevel, zbytky ovoce a zeleniny a další biologicky rozložitelné druhy odpadu můžete odkládat do nádob k tomu určených. Vyprazdňovány budou jednou týdně podle harmonogramu zažitého v předchozích letech. Změna v dříve uvedeném harmonogramu nastala u Čankova, kde bude svoz probíhat v pondělí.

V Karlových Varech jsou běžně přistavovány nádoby o objemu 120 litrů. Velké kontejnery jsou umisťovány prioritně k zahrádkářským koloniím a do některých ulic ve vilových čtvrtích města. Služba je pro obyvatele zdarma.

Případné žádosti o přistavení biopopelnice na nové stanoviště je možné podávat u pracovnice odboru technického magistrátu města Kamily Brožíčkové Lepíkové (tel.: 353 151 213, email: k [emailtecka] brozickovaatmmkv [emailtecka] cz (k[dot]brozickova[at]mmkv[dot]cz)).

Nádoby bude i v letošním roce vyvážet společnost AVE CZ.

Kromě hnědých nádob je k odkládání bioodpadu nadále možné využívat kompostárnu v Žižkově ulici ve Staré Roli, která je v provozu celoročně.

Harmonogram svozu bioodpadu od 1. 4. do 30. 11. 2021:

Pondělí - Stará Role, Počerny, Rosnice, Rybáře (pouze Počernická ul.), Čankov

Úterý - Zlatý kopeček, Doubí + ul. Plzeňská a ul. Pod Lesem, Bohatice, Dvory, Rybáře, Růžový vrch, Drahovice (pouze ul. Kvapilova a Ondříčkova), Cihelny a dále ulice se ztíženou průjezdností (Nebozízek, Libušina, Petřín, Raisova, Tyršova, Fügnerova, Scheinerova)

Středa – Drahovice, ulice Na Vyhlídce, Hůrky, Olšová Vrata, Tuhnice, obchodně správní centrum

Čtvrtek – Sedlec, Tašovice

Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel
 • listí (bez smetků z ulice)
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina (bez květináčů)
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso, kosti, kůže
 • uhelný popel, uliční smetky, kameny
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • kočkolit
 • znečištěné piliny
 • pytlíky z vysavače, oharky
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady