foto

Halu pro míčové sporty plní volejbal, basketbal i florbal

Nová hala v areálu KV Areny pro zhruba 800 diváků slouží pro soutěžní zápasy i tréninky.

V rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu  realizovalo město výstavbu haly pro míčové sporty (basketbal, volejbal, florbal, házenou atd.), která je koncipována jak pro trénink, tak i pro soutěžní utkání s odpovídajícím hledištěm.  Hala nabízí celkem 799 míst k sezení (547 na pevné tribuně, 252 na teleskopické). Nad pevnou tribunou na ochozu je vytvořeno několik míst pro osoby na invalidních vozících, tréninky a zápasy zde mohou sledovat i stojící diváci. Zápasy je možné sledovat také i z restaurace.

V Hale pro míčové sporty trénují, hrají své zápasy a budou pořádat soutěže volejbalové, basketbalové, florbalové a futsalové kluby a také moderní gymnastky. Hala je variabilní a je možné ji uzpůsobit zápasovým i tréninkovým potřebám jednotlivých nájemců. Je možné zde vytvořit jeden „centrkurt“ nebo čtyři volejbalové kurty, dvě basketbalová hřiště, tři tréninkové plochy pro florbal. Díky rozdělovacím sítím mohou současně na dvou plochách trénovat volejbalisté i basketbalisté.

 

Projekt "Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty", registrační číslo projektu CZ.1.09/1.1.00/61.01126 byl spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Realizace: červen 2014 – květen 2015

Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Celkové náklady a výše dotace: 118 855 880,- Kč/36 344 360,- Kč


 

Fotogalerie