foto

Hala pro míčové sporty - největší projekt města roku 2015

Hala pro míčové sporty má především řešit současný nedostatek halových prostor pro tréninky, ale i soutěžní utkání např. pro basketbal, volejbal, florbal, házenou a další míčové sporty. Tomu odpovídají její rozměry, které umožní halu pro tréninkové potřeby rozdělit na více hracích ploch, pro soutěžní utkání naopak využít celý vnitřní prostor najednou.

Celkové rozměry haly jsou 67 × 44,2 m, výška hřebene 14 m. Hrací plocha má rozměry 48 × 30 m, výška hlavního prostoru je 10 m. Základní kapacita hlediště je 560 osob, zpracovává se možnost přídavné mobilní tribuny pro dalších cca 300 osob.

Z hlediska konstrukčního je objekt navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet v kombinaci s monolitickými stěnami. Založení budovy je hlubinné na velkoprůměrových pilotách v kombinaci se základovou deskou. Střechu nad halou tvoří obloukové ocelové příhradové nosníky, část střechy je plochá.

Součástí projektu je také parkoviště s kapacitou 118 parkovacích stání, 8 stání vyhrazeno pro invalidy.

Zhotovitelem stavby je OHL ŽS, a.s., Brno, z celkových nákladů ve výši 119 mil. Kč činí dotace poskytnutá Regionálním operačním programem Severozápad 37% uznatelných nákladů. Termín dokončení stavby je 30. 5. 2015.