registr ukrajinských vozidel

Evidence ukrajinských vozidel

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území České republiky. Kdo provozuje na území ČR motorové vozidlo s ukrajinskou poznávací značkou, musí být zapsán v evidenci ukrajinských vozidel, a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Toto opatření začíná platit od 1. ledna 2024. Občané Ukrajiny, kteří zde již pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1. 10. 2023.

Zápis do evidence je bezplatný a provádí jej úřady obcí s rozšířenou působností a jejich pracoviště registru vozidel, tedy i na příslušném oddělení Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary. Registr vozidel se nachází v budově úřadu v ulici U Spořitelny 2 → https://mmkv.cz/cs/registr-vozidel.

Od 1. 1. 2024 je řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem!

Bližší informace jsou dostupné na webu Ministerstva dopravy ČR.