Dotazníkové šetření – Plánování v oblasti vod

16.08.2018

Ministerstvo zemědělství ČR žádá veřejnost o součinnost při dotazníkovém šetření týkajícím se "Plánování v oblasti vod". Vyplnění dotazníku zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomohou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín k vyplnění dotazníku je 10. září 2019.

Za vstřícnost a vyplnění dotazníku děkuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací.