Dotazníkové šetření k rozvoji sportu pokračuje

02.08.2018

Město Karlovy Vary pokračuje v přípravě plánu rozvoje sportu. V souvislosti s tvorbou strategického dokumentu, jehož pořízení je pro město povinné ze zákona, probíhá dotazníkové šetření, které má zachytit názory obyvatel Karlových Varů na rozvoj sportu a sportovní infrastruktury.

Dotazník je možné vyplnit elektronicky (vstup do on-line dotazníkového šetření), případně je možné níže přiložený dotazník vytisknout, vyplnit a odevzdat na infopultu budovy magistrátu města v Moskevské ulici. Dotazníkové šetření bylo prodlouženo do 20. srpna 2018.

Autorem dotazníku a zpracovatelem Plánu rozvoje sportu v Karlových Varech je společnost BDO Advisory s.r.o.

Po ukončení dotazníkového šetření proběhne setkání zpracovatelů dokumentu se zástupci sportovních organizací působících v Karlových Varech. Uskuteční se ve středu 22. srpna 2018 (od 14:00 do 15:30 hod.) v zasedací místnosti v 5. patře v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21. Hlavním tématem setkání bude rozvoj a další směřování našeho města v oblasti sportovních a volnočasových aktivit. (Předmětem jednání nebudou dotace sportovním klubům.)