Dopravní omezení - značky

Dopravní uzavírky a omezení ve městě a okolí

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k datu 10.5. 2024

MÍSTNÍ KOMUNIKACE město Karlovy Vary

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). 

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu. 

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 10.8.2023 do 30.5.2024 se zimní přestávkou (rozděleno do dvou etap: 1.) 10.8.2023-10.12.2023 a 2.) 1.3.2024 - 30.5.2024 bude úplně uzavřena část ulice Třeboňská z důvodu provádění rekonstrukce  (v 1. etapě od č.p. 623 k č.p. 731, 629, 668 a ve 2. etapě od č.p. 607 k č.p. 623). Bezpečný pohyb chodců zjištěn zhotovitelem prací.

Od 18.3.2024 do 30.8.2024 bude omezen provoz na Chebském mostě a to v jeho části přes silnici I/6Omezení provozu je z důvodu rekonstrukce povrchů včetně obrub, chodníků a římsy. Práce budou prováděny vždy v jednom jízdním pruhu; dva jízdní pruhy zůstanou průjezdné. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech za respektování přechodného dopravního značení.

Od 15.4.2024 do 31.8.2024 bude úplná uzavírka ulice U Spořitelny v k. ú.  Rybáře. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku. Objízdná trasa není stanovena.

V rámci provádění stavebních prací při rekonstrukci plynovodu budou postupně uzavírány v k. ú. Doubí, obec Karlovy Vary ulice Sokolská v termínu od 17.4.2024 do 30.4.2024; ulice Lesní v termínu od 8.7.2024 do 31.7.2024; ulice Garibaldiho v termínu od 1.8.2024 do 23.8.2024.

Od 6.5.2024 do 30.5.2024 bude omezeno parkování vozidel na ulici Varšavská  p.p.č. 2360/2; v prostoru za vjezdem na parkoviště (směr k nám. Republiky) o délce cca 80 metru. Zamezení parkování je z důvodu provádění opravy povrchu chodníku včetně pruhu komunikace podél chodníku. 

Od 6.5.2024 do 30.8.2024 bude uzavřena Lávka přes Ohři na cyklostezce v Tašovicích, označení L 29, spojující ulice Svatošská a V Chatách. Uzavírka je z důvodu opravy lávky, která je v havarijním stavu.

Od pátku 17. 5. 2024 do soboty 18. 5. 2024 bude v souvislosti s konáním sportovní akce ½ Maraton Karlovy Vary 2024 úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v obci Karlovy Vary: nábřeží Osvobození, Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská,  Lázeňský most, Tržiště, Jánský most, Stará louka, Mírové náměstí, Goethova stezka, Slovenská, Mariánskolázeňská silnice, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV., most 17. listopadu, Festivalový most, Varšavská, Horova, náměstí Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská, Moskevská, T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Dr. Janatky, Sadová v obci Karlovy Vary 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA: 

Od pátku 17. 5. 2024 od 18:00 h do soboty 18. 5. 2024 do 23:59 h: nábřeží  Osvobození

V sobotu 18. 5. 2024 od 13:30 h do 22:00 h: Zahradní, Sadová (v úseku Zahradní – Lázeňský most), Lázeňský most, Karla IV., I. P. Pavlova (v úseku Karla IV. k mostu 17. listopadu), most 17. listopadu 

V sobotu 18. 5. 2024 od 13:30 h do 15:00 h: Varšavská, Horova, náměstí Republiky, Západní (v úseku Šumavská - nám. Republiky), Dr. Janatky, Moskevská (v úseku Dr. Janatky po křižovatku  Dr. Davida Bechera a Krále Jiřího) 

V sobotu 18. 5. 2024 od 13:30 h do 15:30 h: Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Festivalový most, Mariánskolázeňská (v úseku od Lázní I. po Novou Louku), Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova. 

V sobotu 18. 5. 2024 od 17:00 h do 22:00 h: Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Festivalový most, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, most. 17. listopadu, Varšavská, Horova, nám. Republiky, Západní (od kruhového objezdu u Plynárenské ul. po náměstí. Republiky), Moskevská v celé délce, Šumavská, T. G. Masaryka (část od křižovatky Dr. Davida Bechera a Bulharské směrem k poště). 

V sobotu 18. 5. 2024 od 17:00 h do 20:00 h: Slovenská, Mariánskolázeňská (v úseku od Slovenské po Lázně I.)

V sobotu 18. 5. 2024 od 17:30 h do 21:00 h:  Západní v celé délce, Dvorský most, Kpt. Jaroše, Závodní, Doubský most (v polovičním profilu), Studentská, Plzeňská.

Uzavírkou jsou dotčeny i další pozemní komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje. 

Možnosti vjezdu a výjezdu z oblastí dotčených uzavírkou dle pokynů a za asistence příslušníků PČR:  

1. Lokalita Tuhnice místní komunikace Západní uzavřena v časech 13:30 –15:00 h a následně od 17:00–22:00 h

 • Vjezd do lokality Tuhnice od Chebského mostu možný do 13:30 h

• Výjezd z lokality Tuhnice v čase od  13:30 h do 15:00 h bude možný pouze ve směru ke KV Aréně a Meandru Ohře 

• Vjezd pro rezidenty do oblasti Tuhnic v čase od 13:30 do 15:00 h bude možný pouze ze směru od KV Arény a Meandru Ohře 

• Výjezd z lokality Tuhnice po dobu konání 1/2Maratonu 2024 po trase Krymská, Charkovská, Západní směr Chebský most možný do cca 18:15 h  a následně po cca 19:20 h. 

2. Lokalita Krále Jiřího 

výjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn strážníka Městské policie) 

Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie) – náměstí Republiky – Chebský most.  

3. Lokalita Závodní – uzavírka ulice Závodní a Kpt. Jaroše (v úseku Závodní – Dvorský most) v době od 17:30 h do 21:00 h 

Po celou dobu bude zachován vjezd/výjezd do OC Varyáda z ulice Chebská přes ulici Kpt. Jaroše. Ke krajskému úřadu a okolním budovám nebude možnost vjezdu/výjezdu. Do oblasti Dvory bude možnost vjezdu/výjezdu ulicí 1. máje. 

4. Lázeňské území – Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Festivalový most, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, Karla IV., I. P. Pavlova budou uzavřeny pro vjezd i výjezd v časech od 13:30 do 15:30 a od 17:00 h do  22:00 h. 

5. Lokalita Plzeňská, Studentská – v době od 17:30 h do 21:00 h nebude možný vjezd/výjezd z ulic Plzeňská, U Podjezdu, Pod Lesem, Novotuhnická, od KV Arény a ze Studentské (od Doubského mostu směrem do KV a z ulice Strmá). Provoz přes Doubský most bude zachován kyvadlově. 

6. Lokalita volnočasový areál Meandr Ohře – nebude umožněn vjezd a výjezd v době od 17:30 h do 21:00 h

7. Výjezd z parkoviště na ul. Západní – bude umožněn po celou dobu přes Terminál autobusového nádraží na náměstí Republiky a dále směr na ulici Horova. 

 

PO DOBU TRVÁNÍ UZAVÍRKY BUDE AUTOBUSŮM VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY UMOŽNĚN VJEZD A VÝJEZD NA ZASTÁVKY KARLOVY VARY, TERMINÁL ZA ASISTENCE POLICIE ČR POUZE PŘES CHEBSKÝ MOST. 

 

ZASTÁVKA KARLOVY VARY, TRŽNICE BUDE DNE 18. 5. 2024 UZAVŘENA PRO VŠECHNU AUTOBUSOVOU DOPRAVU MIMO MHD

Upozornění pro cestující v MHD

PÁTEK 17.5.2024 · Linka 1 – od 20:00 hod. nebudou obsluhovány zastávky I.P. Pavlova, Lázně III. a Hlavní pošta. Linka bude ukončena a začínat u Tržnice. 

SOBOTA 18.5.2024 · LINKA 1 – po celý den nebudou obsluhovány zastávky I.P. Pavlova, Lázně III. a Hlavní pošta. Linka bude ukončena a začínat u Tržnice. · LINKA 1 – od 17:30 hod. do 20:00 hod. nebudou obsluhovány zastávky Doubský most, Krajský úřad, Říční, Závodiště, Dvory a Moser. Linka pojede mezi zastávkami U Kapličky a Sklářská přímo objízdnou trasou.· LINKA 2 – od 13:30 hod. do 17:00 hod. nebudou obsluhovány zastávky Lázně I. a Divadelní náměstí. Linka bude ukončena v zastávce Richmond. – od 17:00 do 22:15 hod. pak nebudou navíc obsluhovány zastávky Sanssouci, Švýcarský Dvůr a Richmond. · LINKA 2 bude ukončena v zastávce Lanovka Imperial. LINKA 2 – od 13:30 hod. do 15:00 hod. nebudou obsluhovány zastávky Náměstí Dr. Horákové, Jízdárenská, Moskevská, Šumavská a Stadion ZM. Linka pojede v této době od Tržnice ke KV Areně a zpět přes průtah. · LINKA 2 – od 17:30 hod. do 20:45 hod. bude v úseku Tržnice – OC Varyáda z důvodu kompletní uzavírky oblasti neobsluhována, náhradní trasa povede od Tržnice přes průtah do zastávek Rozcestí u Koníčka, Chebská a Sklářská, kde bude linka mimořádně ukončena a bude zde také začínat.· LINKA 3 – od 13:30 hod. do 15:00 hod. a od 17:30 hod. do 20:30 hod. nebudou obsluhovány zastávky Dolní nádraží, Západní a Stadion ZM. Linka pojede v této době přes zastávky Elite, Pivovar a Keramická škola. · LINKA 4 – po celý den nebudou obsluhovány zastávky I.P. Pavlova, Lázně III. a Hlavní pošta. Linka bude ukončena a začínat u Tržnice. Od 15:30 hod. pak bude linka zcela mimo provoz. · LINKA 6 – od 13:30 hod. do 15:00 hod. nebudou obsluhovány zastávky Dolní nádraží, Západní a Stadion ZM. Linka pojede v této době od Tržnice ke KV Areně a zpět přes průtah. · LINKA 6 – od 17:30 hod. do 20:30 hod. nebudou obsluhovány zastávky Dolní nádraží až U Zámečku. Linka pojede objízdnou trasou přes průtah přímo do/ze zastávky Svatošská. · LINKA 11 – od 17:00 hod. do 22:15 hod. nebudou obsluhovány zastávky Sanssouci, Švýcarský Dvůr a Richmond, Lázně I a Divadelní náměstí. Linka bude ukončena v zastávce Lanovka Imperial. LINKA 12 – od 17:30 hod. do 19:30 hod. nebude obsluhována zastávka Dolní nádraží. · LINKA 20 – provoz linky bude ukončen ve 13:30 hod. · LINKA 23 – od 13:30 hod. do 15:00 hod. a od 17:30 hod. do 20:30 hod. nebudou obsluhovány zastávky Dolní nádraží, Západní a Stadion ZM. Linka pojede v této době přes zastávky Elite, Pivovar a Keramická škola. AUTOVLÁČEK – po celý den nepojede.

SILNICE II. a III. třídy v rozsahu ORP 

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2024 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22. Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od  24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na mostě Stružná – 002, který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu závěrů z Mimořádné mostní prohlídky ze dne 3.6.2022 zpracované autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objížďka se nenařizuje.

Od 17.7.2023 do 30.6.2024 v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 hod. do 16:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/00625 staničení km 3,550 – 4,787 úsek Stružná – Horní Tašovice, název stavby: „Stružná, Horní Tašovice – zásobování pitnou vodou ze SVŽ“. Objížďka se nenařizuje, dopravně inženýrské opatření je stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu. Uzavírka bude vždy po pracovní směně ukončena, výkopy zasypány, průjezd IZS bude zajištěn pomocí přejezdových plechů. 

Od 2.4.2024 do 17.5.2024 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22222 staničení 1.240 – 1,425, v obci Dalovice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Dalovice, ul. Hlavní   oprava vodovodu“. Objížďka se nenařizuje; v úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.4.2024 do 15.10.2024 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/0205, úsek mostu ev. 0205-1 Krásný Jez z důvodu stavby: „Modernizace mostu ev. 0205-1 Krásný Jez“. Objížďka se nenařizuje, v uzavřeném úseku bude zajištěn průjezd přes provizorní most a doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelným signalizačním zařízením obousměrně.

Od 14.6.2024 od 20:00 hod.  do 16.6.2024 do 7:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnicích III/21047 a III/2194 v obci Nejdek z důvodu pořádání kulturní akce: „Kulturní akce Nejdecká pouť“. Pro akci je nařízena obousměrná objížďka:  Objížďka ve směru z Karlových Varů na Nové Hamry – Karlovarská, zadní část náměstí Karla IV.(podél řeky Rolavy), část ul. Nerudova, celá ul. Závodu míru, zpět po ul. Závodu míru, ul. Žižkova, Dvořákova, Poštovní a Karlovarská. Objížďka ve směru z Karlových Varů na Kraslice a Chodov – ul. Karlovarská, Poštovní, Rooseveltova, Nádražní, zpět po ul. Nádražní, Rooseveltova, Poštovní, Karlovarská.

Od 15.4.2024 do 6.10.2024 bude úplná uzavírka provozu na  silnici II/207 staničení 3,255 – 5,025 85, v úseku Toužim - Smilov – 1. etapa, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace silnice II/207 Toužim - Smilov“. Průjezd bude umožněn pouze linkovým autobusům, vozidlům IZS a vozidlům označeným s povolením stavby. Na modernizované komunikaci bude pro potřeby stavby zabrán vždy jeden jízdní pruh v délce 500 m. Provoz bude realizován dle textu na dodatkové tabulce E13 ve zbylém jízdním pruhu o minimální šíři 3,0 m a bude řízen světelným signalizačním zařízením; případně poučenými pracovníky stavby. Stavba bude tento zábor posouvat dle aktuální stavební činnosti. Pro ostatní vozidla je navržena obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy, a to po trase: od křižovatky silnic II/207 a II/198 směr Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 směr Praha na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 směr Štědrá na křižovatku silnic II/193 a II207 směr Štědrá - Toužim a zpět.

Od 7.10.2024 do 29.12.2024 bude částečná uzavírka na  silnici II/207 staničení 3,255 – 5,025 85, v úseku Toužim - Smilov – 2. etapa, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace silnice II/207 Toužim - Smilov“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.