Dopravní uzavírky a omezení v Karlových Varech a okolí

16.08.2019

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 27.12.2018 do 31.12.2019 bude úplně uzavřeno spojovací schodiště mezi ulicí Poděbradská a ulicí Zahradní k objektu „Royal Regent“. Délka uzavírky schodiště je cca 60 m; důvodem je výstavba LD Ellen.

Od 2.7.2019 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena chodníková část místní komunikace I. P. Pavlova před objektem č.p. 1381/21 v délce 97 m. Důvodem uzavírky chodníku v plné šíři je zajištění havarijního stavu střechy objektu. V předmětném úseku jsou chodci převedeni na protější chodník pomocí dopravního značení.

Od 8.7.2019 do 31.12.2019 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Sadová p.p.č. 1611 před objektem č.p. 844 o délce cca 13 m z důvodu umístění mobilního staveniště pro provádění rekonstrukce objektu.  Chodci budou převedení dopravním opatřením na protější chodník.

Od 1.4.2019 do 31.12.2019 bude úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci (cyklostezka pod Doubským mostem) na p.p.č. 432 a 401/12, k.ú. Tašovice, v obci Karlovy Vary – Tašovice, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě. Stanovena je obousměrná objížďka: od křižovatky cyklostezky na p.p.č. 432 a účelové komunikace na p.p.č. 434 po účelové komunikaci na p.p.č. 434 a 433 na místní komunikaci ulice Závodní, dále přejezdem silnice I/20 za dopravní uzávěrou a pouze ve vyznačeném místě na cyklostezku Tašovice na p.p.č. 356/1, po cyklostezce Tašovice na p.p.č. 356/1 na křižovatku cyklostezky Tašovice na p.p.č. 356/1 a cyklostezky na p.p.č. 401/12 a zpět.

Od 25. 4. 2019 do 17. 11. 2019 bude úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v ulicích Moravská, Hynaisova, Raisova a náměstí Svobody z důvodu provádění kompletní rekonstrukce ulic. Uzavírka je rozdělena do etap:

Etapa 1 - od 25.4.2019 do 2.6.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a náměstí Svobody v délce cca 130 m. Objízdná trasa není stanovena. Ve stavebním úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu složkám IZS v zásahu. Bude zajištěna také bezpečná trasa pro chodce k sousedním nemovitostem.

Etapa 2 - od 19.8.2019 do 17.11.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Hynaisova a Raisova v délce cca 108 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací ul. Petřín a ul. Hynaisova a dále ke křižovatce ul. Petřín a ul. Kolmá a zpět (ulice Raisova bude obousměrně zpřístupněna z ulice Petřín).

Etapa 3 - od 29.7.2019 do 18.8.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a Hynaisova v délce cca 25 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací Moravská a Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina dále po ulici Libušina na ulici Moravská a zpět.

Etapa 4 - od 25.4.2019 do 28.7.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulice Moravská v délce cca 250 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací ulice Moravská a Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina dále po ulici Libušina na ulici Moravská a zpět.

Etapa 5 - od 2.9.2019 do 22.9.2019 úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a Libušina v délce cca 20 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka - přístup do spodní části ulice Moravská - od křižovatky místních komunikací ulice Moravská a Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Kolmá dále po ulici Kolmá směr ulice Moravská a zpět. Přístup ke křižovatce ul. Moravská a ul. Libušina - od křižovatky místních komunikací ul. Moravská a ul. Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina dále po ulici Libušina směr křižovatka ul. Libušina a ul. Moravská a zpět.

Etapa 6 - od 23.9.2019 do 17.11.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a náměstí Svobody v délce cca 84 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací ul. Moravská a ul. Hynaisova a dále po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Kolmá dále po ulici Kolmá směr ulice Moravská a zpět.

Dopravní omezení v souvislosti s konáním správní akce CITY TRIATHLON  2019 Karlovy Vary ITU WORLD

Od 23.8.2019 do 25.8.2019 dojde k uzavírkám pozemních komunikací z důvodu pořádání sportovní akce takto:

 

I. Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo uzavírky:             Mlýnská, Třeboňská

Doba  trvání uzavírky             dne 23.8.2019                   12.45 - 15.45 hod.

               

II. Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo uzavírky:              Třeboňská, Mlýnská, Čankovská,  III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, U Spořitelny, Ostrovský most, nábřeží Osvobození

Doba trvání uzavírky:                dne 24.8.2019                   14.30 - 15.30 hod.

                                                                                            17.00 - 18.00 hod.

                                                  dne 25.8.2019                     9.45 - 10.40 hod.

                                                                                            14.45 - 15.40 hod.

III. Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo uzavírky:              most 17. listopadu, I. P. Pavlova, Karla IV, Vřídelní, Divadelní náměstí, Tržiště, Zámecký vrch, Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera (část), T.G. Masaryka, nábřeží Osvobozeni

Doba trvání uzavírky:               dne 24.8.2019                  14.45 - 16.30 hod.

                                                                                          17.15 - 19.00 hod.                                          

                                                 dne 25.8.2019                     9.45 - 11.45 hod.

                                                                                           14.45 - 16.45 hod.

IV. Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo uzavírky:             Mariánskolázeňská, Goethova stezka

Doba  trvání uzavírky:             dne 24.8.2019                   15.00  - 20.00 hod.

 

V. Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo uzavírky:              Tržiště, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Zahradní, Sadová                                

Doba trvání uzavírky:              dne  25.8.2019                  11.00 - 12.45 hod.

                                                                                          16.00 - 17.45 hod.

 

VI. Úplná uzavírka pro technické zázemí konání závodu

Místo uzavírky:              Divadelní náměstí (část) - se zachováním průjezdu po komunikacích Divadelní a Vřídelní                                                                    

Doba trvání uzavírky:              od  23.8.2019 od 8.00 hod. do 26.8.2019 do 12.00 hod.

Místo uzavírky:              Mariánskolázeňská (od budovy Lázní I.), Nová louka se zachováním průjezdu pro vozidla "S povolením CITY TRIATHLON"

Doba trvání uzavírky:             od  24.8.2019 od 8.00 hod. do 25.8.2019 do 24.00 hod.  

 

VII. Úplná uzavírka při konání závodu

Místo uzavírky:             Divadelní náměstí, Nová louka - od budovy Městského divadla

Doba trvání uzavírky:              dne  24.8.2019                  14.00 - 20.00 hod.

                                                dne  25.8.2019                  9.45 - 12.45 hod.

                                                                                        14.45 - 17.30 hod.

Omezení MHD: Při uzavírce části Divadelního náměstí ve dnech 23.8.2019 od 08.00 hod. až 25.8.2019 do 24.00 hod. nebudou autobusy  MHD zajíždět na Divadelní náměstí. Autobusy MHD budou končit a začínat u Lázní I.

 

Od 19.8.2019 do 23.8.2019 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Loketská p.p.č. 573 před křižovatkou s ul. Chebská o délce cca 6 m. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci – umístění kabelu NN. 

Od 26.8.2019 do 1.9.2019 bude úplně uzavřena bezejmenná místní komunikace v Karlových Varech na p.p.č.  598/1 k.ú. Tuhnice (za čerpací stanicí OMW na Západní ulici) z důvodu pořádání kulturního akce LétoFest  2019.

Od 4. 10. do 6. 10. 2019 proběhne akce KARLOVARSKÝ KNEDLÍK FEST 2019 v ul. T. G. Masaryka a Varšavské v blízkosti objektu Becherplatz (restaurační stany, pódium, vstupní brány, zázemí pro děti) spojená s úplnou uzavírkou části ul. T. G. Masaryka (od objektu UniCredit Bank po Becherplatz) v délce cca 200 m a navazující části ul. Varšavské v délce ca 100 m.

 

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 31.12.2019  je úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí (Doubský most) z důvodu jeho opravy. Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od od 31.5.2019 do 31.5.2020 bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od  13.5.2019 do 15.10.2019 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/207 v obci Štědrá z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/208 na trase v obci Bochov – Hlinky z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 25.7.2019 do 25.8.2019 v rozsahu 10 dní bude uzavírka provozu na silnici III/22129 staničení km 14.120 - 14.130 v obci Sadov – Bor z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 29.7.2019 do 31.10.2019 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/2205 a III/20910 v obci Smolné Pece, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.8.2019 do 15.11.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, (oprava propustku) staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice z důvodu provádění stavebních prací. Obousměrná objížďka pro vozidla: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794 dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.

Od 24.7.2019 do 18.8.2019 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/22127 staničení km 11.20 - 11.50 v obci Kyselka – Radošov z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 12.8.2019 do 18.8.2019 bude částečná uzavírka provozu silnice III/19824 staničení km 7,575 – 8,335 v obci Otročín úsek Brť – Měchov. Objížďka se nevrhuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.8.2019 do 22.8.2019 bude úplná uzavírka provozu silnice III/19824 staničení km 7,575 – 8,335 v obci Otročín úsek Brť – Měchov, současně se nařizuje obousměrná objížďka po trase: od křižovatky silnice III/19824 a silnice III/19825, na křižovatku silnic III/19825 a II/230 směr Bečov nad Teplou dále na křižovatku silnic II/230 a III/1982 směr Chodov - Měchov a zpět.

Od 23.8.2019 do 29.8.2019  bude částečná uzavírka provozu silnice III/19824 staničení km 7,575 – 8,335 v obci Otročín úsek Brť – Měchov, objížďka se nenařizuje, v úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.8.2019 do 15.11.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2226, oprava části mostů ev. 2226-1 a 2226-2 v k.ú. Jenišov z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Oprava části mostů ev. č. 2226-1 a 2226-2 v k.ú. Jenišov“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.8.2019 do 15.9.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/198 staničení km 0.410, 7.800 - 7.860, 8.550 - 9.510, v obci Bochov - Kojšovice z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Oprava povrchu vozovky II/198 Bochov - Kojšovice“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 16.8.2019 od 17:00hod. do 18.8.2019 do 17:00hod. bude úplná uzavírka silnice III/22213 v obci Andělská Hora z důvodu konání akce: „Slavnosti princezny Alvíny“. Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce k sousedním nemovitostem a nedojde k omezení složek IZS ani linkové osobní dopravy.

Od 15.8.2019 do 15.11.2019  bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, (oprava propustku) staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „II/208 Modernizace sinice Hlinky - Bochov.“ Pro stavbu je navržena obousměrná objížďka: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794a  dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.

Od 21.8.2019 do 25.9.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/226 staničení km 23.950 - 26.500 v obci Chyše z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Oprava komunikace II/226 Chyše“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  21.8.2019 do 13.9.2019 vždy od 7:00hod do 19:00hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22213 v obci Andělská Hora - Šemnice, v délce cca 3,400 m (viz. přílohy tohoto oznámení) z důvodu provádění stavebních prací: „Pokládka mikrokoberce“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I. a II.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/22213 a III/22224 směr Karlovy Vary na křižovatku silnic III/22224  a I/6 směr Karlovy Vary na křižovatku silnic I/6 a II/222 směr Šemnice na křižovatku silnic II/222  a III/22212 směr Andělská Hora a zpět.

Od 12.8.2019 do 30.9.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2224, staničení 0,000 – 0,400, v délce cca 500 m, v obci Nová Role - Jimlíkov z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Rozšíření vozovky sil. III/2224 Jimlíkov – Nová Role.“ Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky II/209 a III/2224 směr Chodov na křižovatku silnic II/209 a II/222 dále směr Mírová na křižovatku silnic II/222 a III/2224 směr Jimlíkov a zpět. Provoz linkových autobusů a složek IZS bude zajištěn bez omezení.

Od 26.8.2019 do 30.9.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/193, staničení 5,460 – 6,100, v délce cca 640 m, v obci Borek – Zbraslav z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Oprava komunikace II/193 Borek - Zbraslav.“ Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky II/193 a II/207 směr Štědrá na křižovatku silnic II/207 a II/2076 směr Prohoř, za železničním přejezdem odbočit na silnici III/1938 a dále po silnici III/1938 na křižovatku silnic III/1938 a II/193 směr Borek a zpět.

Od 14.8.2019 do 23.8.2019 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/22222 staničení km 0.065 - 0.381 v obci Sadov z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „KV, Sadov - Lesov p.č.142/7, 142/8 - nové podzemní vedení kabelu VN a následná demontáž“.  Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.