foto

Dopravní omezení a uzavírky ve městě a okolí

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení v Karlových Varech a okolí k 27. 3. 2017

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (linka MHD č. 6  po stejné trase, tj. ve  směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde  bude konečná zastávka, a zpět po stejné trase). Podle postupu prací zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m.  Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 17.10.2016 do 23.5.2017 bude úplně uzavřena lávka pro pěší u Drahovického mostu. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 5.12.2016 do 15.5.2017 bude úplně uzavřena místní komunikace, ulice Charkovská – úsek mezi ulicemi Moskevská a Západní. Budou zde prováděny stavební práce na odstranění havárie kanalizace (práce budou prováděny do hloubky cca 4,70 m). Uzavírka je rozdělena do dvou etap; práce budou prováděny vždy na jedné straně vozovky a po ukončení na druhé straně vozovky – zrcadlově. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 1.1.2017 do 30.6.2017 bude úplně  uzavřena část  ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku (křižovatka ulice Komenského s ulicí Modenská ke křižovatce ulic Komenského s ulicí Studentská). Budou zde prováděny stavební práce pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 15.2.2017 do 31.5.2017 bude úplně uzavřena část Goethovy stezky, stezka pro chodce o délce cca 100 m. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu sanace opěrné zdi. Práce nebudou prováděny ve dnech: od 5.5.2017 do 7.5.2017 (v době konání akcí v rámci Zahájení lázeňské sezóny 2017); dále od 19.5.2017 do 21.5.2017 (z důvodu konání 1/2Maratonu Karlovy Vary). V těchto dnech budou práce přerušeny, umístěné značky B 30 budou odstraněny a bude umožněn bezpečný průchod v celé šíři a délce od Festivalového postu po Galerii umění chodcům předmětného stavebního úseku.

Od 20.2.2017 do 30.6.2017 bude úplně uzavřen úsek o celkové délce cca 200 m místní komunikace v Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do patnácti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 15:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 15:00 – 7:30 hodin) budou dopravní značky otočeny a pracovní úsek bude zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 1.3.2017 do 15.5.2017 bude úplně uzavřena část ulice Polská (od křižovatky s ulicí Lidická směrem k hotelu Slavie) v délce cca 50 m z důvodu provádění rekonstrukce chodníku. Dále bude ve stejném termínu omezen provoz na ulici Lidická (pod křižovatkou s ulicí Polská) o délce cca 100 m, omezení bude zajištěno dopravním značením. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích. V předmětné lokalitě budou prováděny stavební práce a to rekonstrukce chodníku, parkovacího zálivu a vybudování zastávky MHD. Obslužnost zastávky pro bus MHD bude zajištěna zhotovitelem prováděných prací.

Od 5.4.2017 do 19.4.2017 bude prováděna oprava povrchu komunikace Vřídelní v délce 200 m - úsek od Jánského mostu k domu Vřídelní čp. 57. Od 5.4.-13.4.2017 je povolena částečná uzavírka opravovaného úseku;  od 18.4.2017 od 10.00 h do 19.4.2017 do  05.30.h je povolena úplná uzavírka.

                              

SILNICE II. a III. třídy

Od 24.11.2016 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice  III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

V době od 9.1.2017 do 15.5.2017 bude částečně uzavřena silnice II/194 v obci Vrbice, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 1.3.2017 do 31.5.2017 bude částečně uzavřena silnice II/209 v obci Nová Role, ulice Chodovská, v délce cca 120 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 8.3.2017 do 31.7.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2082 staničení km 1.739 - 1.922, 1.975 - 2.028 v obci Stanovice – Dražov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 1.5.2017 do 31.10.2017 bude částečně uzavřena silnice III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 až 54 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 15.3.2017 do 31.3.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2206 na trase Děpoltovice – Fojtov z důvodu kácení dřevin. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 1.7.2017 do 30.9.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2206 staničení km 8.660 a silnice III/22129 staničení km 6.300 v obci Otovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 3.4.2017 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice III2224 staničení km 4,099 – 4,453, v délce cca 350 m v obci Mírová z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 3.4.2017 do 3.4.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2087 staničení km 11.900 v obci Březová z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 1.4.2017 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice III/19824 v obci Bečov nad Teplou, ulice Nádražní  od č.p 105 k č.p. 109, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.