foto

Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech a okolí

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 5. 5. 2017

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 5.12.2016 do 15.5.2017 bude úplně uzavřena ulice Charkovská – úsek mezi ul. Moskevská a ul. Západní. Budou zde prováděny stavební práce na odstranění havárie kanalizace (práce budou prováděny do hloubky cca 4,70 m). Uzavírka je rozdělena do dvou etap; práce budou prováděny vždy na jedné straně vozovky a po ukončení na druhé straně vozovky – zrcadlově. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 1.1.2017 do 30.6.2017 bude úplně  uzavřena část  ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku (mezi křižovatkami Komenského x Modenská a Komenského x Studentská). Budou zde prováděny stavební práce pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 15.2.2017 do 31.5.2017 bude úplně uzavřena část Goethovy stezky, stezka pro chodce o délce cca 100 m. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu sanace opěrné zdi. Práce nebudou probíhat ve dnech: od 5.5.2017 do 7.5.2017 (v době konání akcí v rámci Zahájení lázeňské sezóny 2017); dále od 19.5.2017 do 21.5.2017 (z důvodu konání 1/2Maratonu Karlovy Vary). V těchto dnech budou práce přerušeny, umístěné značky B 30 budou odstraněny a bude umožněn bezpečný průchod v celé šíři a délce od Festivalového postu po Galerii umění chodcům předmětného stavebního úseku.

Od 20.2.2017 do 30.6.2017 bude úplně uzavřen úsek o celkové délce cca 200 m ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca 15 metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 15:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 15:00 – 7:30 hodin) budou dopravní značky otočeny a pracovní úsek bude zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 1.3.2017 do 15.5.2017 bude úplně uzavřena část ulice Polská (od křižovatky s ulicí Lidická směrem k hotelu Slavie) v délce cca 50 m z důvodu provádění rekonstrukce chodníku. Dále bude ve stejném termínu omezen provoz na ulici Lidická (pod křižovatkou s ulicí Polská) o délce cca 100 m. Omezení bude zajištěno dopravním značením. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích. V předmětné lokalitě budou prováděny stavební práce a to rekonstrukce chodníku, parkovacího zálivu a vybudování zastávky MHD. Obslužnost zastávky pro bus MHD bude zajištěna zhotovitelem prováděných prací.

Od 1.5.2017 do 31.8.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Kollárova, úsek mezi nám. K. Sabiny - křižovatka ulic Kollárova a Čechova. Uzavřen bude úsek o délce cca 200 m; bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu. Pohyb chodců je zajištěn zřízením náhradního chodníku mezi plotem a stromy v předmětné lokalitě a bude využíván po celou dobu prováděných prací. Objížďka není nařízena, průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 9.5.2017 do 23.5.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Jižní  o délce cca 100 m (úsek: zadní část objektů Moskevská od č.p. 1668/108 za 1927/100). Bude zde prováděna pokládka povrchu komunikace pro provedené opravě povrchu vč. obrub a uzávěrů inženýrských sítí. Dne 20.5.2017 budou práce zastaveny z důvodu konání Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary; tato akce se dotýká předmětné lokality doprovodným zajištěním zázemí pro konání sportovní akce.

Od 19.5.2017 od 18.00 hodin do soboty 20.5.2017 do 24.00 hodin bude úplně uzavřen provoz na místní komunikaci nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 19.5.2017 do 20.00 hodin - umístění technického zázemí Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary.

Dne 20.5.2017 od 15.30 h do 17.00 hodin bude úplně uzavřen provoz na místních komunikacích  I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní pro závod Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary.

Dne 20.5.2017 od 16.30 h do 22.00 hodin bude úplně uzavřen provoz na místních komunikacích I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Festivalový most, Divadelní náměstí, Horova, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Varšavská, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská - důvodem je konání akce Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary.  Uzavírkou jsou dotčeny místní komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje.

Dne 12.8.2017 od 10:00 do 20:00 hod. bude úplně uzavřena část místních komunikací ulic T. G. Masaryka a Dr. Davida Bechera z důvodu pořádání zábavní akce „Slide Czech – vodní klouzačky“. Kvůli zajištění bezpečnosti bude uzavřen úsek ul. T.G. Masaryka od hlavní pošty ke křižovatce s ul. Dr. Davida Bechera a dále ulice Dr. Davida Bechera ke křižovatce ulic Dr. Davida Bechera, Moskevská, Krále Jiřího.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 24.11.2016 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice  III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 9.1.2017 do 15.5.2017 bude částečně uzavřena silnice II/194 v obci Vrbice, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.3.2017 do 31.5.2017 bude částečně uzavřena silnice II/209 v obci Nová Role, ulice Chodovská. Důvodem je provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 8.3.2017 do 31.7.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2082 staničení km 1.739 - 1.922, 1.975 - 2.028 v obci Stanovice – Dražov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.5.2017 do 31.10.2017 bude částečně uzavřena silnice III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 až 54 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.7.2017 do 30.9.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2206 staničení km 8.660 a silnice III/22129 staničení km 6.300 v obci Otovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 3.4.2017 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice III2224 staničení km 4,099 – 4,453, v délce cca 350 m v obci Mírová z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.4.2017 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice III/19824 v obci Bečov nad Teplou, ulice Nádražní  od č.p 105 k č.p. 109, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech

Od 18.4.2017 do 10.5.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2013 v obci Dlouhá Lomnice v délce cca 133 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2017 do 12.5.2017 bude částečně uzavřena silnice III/20811 na vjezdu do obce Kolová z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2017 do 31.9.2017 bude úplně uzavřena komunikace v obci Stružná, z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po pozemních komunikacích od st.p.č. 1/1 směrem do Žalmanova po p.p.č. 795 v k.ú. Stružná a 1005 v k.ú. Žalmanov a po částech pozemků p.č. 421/1 a 463 v k.ú. Stružná (zde má objízdná trasa charakter travnaté nezpevněné cesty, po dobu uzavírky mostu bude část uvedeného úseku objízdné trasy dočasně upravena položením panelů o délce cca 100 m v trase cesty) dále po pozemní komunikaci na p.p.č. 1008/1 a 990/1 v k.ú. Žalmanov. Křižovatkou pak po silnici III/00625 směr Stružná ke křižovatce staničení km 1,243 s odbočením na silnici III/00627 směr Činov a zpět.

Od 25.6.2017 do 7.7.2017 budou částečně uzavřeny silnice II/205 km staničení 35,086 a II/193 km staničení 0,000, z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci křižovatky v obci Žlutice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 22.5.2017 do 3.6.2017 bude částečně uzavřena silnice III/22222, staničení km 1.17 - 1.23,  v obci Sadov - Lesov z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2017 do 31.5.2017 bude částečně uzavřena silnice 20813 v obci Dlouhá Lomnice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.