Dopravní omezení Karlovy Vary a okolí

17.08.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 17.8. 2018

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 26.6.2018 do31.8.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace v Rosnicích – p.p.č. 124/14úsek o křižovatky s místní komunikací p.p.č. 304 ke křižovatce s místní komunikací p.p.č. 121/29 o délce cca 125 m. Bude zde prováděna úprava a rozšíření stávající místní komunikace.

Od 16.7.2018 do 18.12.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice U Trati (úsek pod železničním mostem silnice U Trati a Fričova) v k. ú. Bohatice o délce cca 5 m. Důvodem je zajištění pracovního prostoru při provádění stavby „Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov – Cheb“. Objízdná trasa je zajištěna dopravním opatřením.

Od 1.8.2018 do 19.10.2018 (MIMO DNE 14.9.2018, KDY BUDOU UVEDENÉ ULICE ZAJIŠTĚNY PRO POŘÁDÁNÍ CYKLISTICKÉHO ZÁVODU „MASIV MTB RACE“ ) bude úplně i částečně uzavřena část místních komunikací v k. ú. Tuhnice, ulice U Podjezdu a ulice Pod Lesem; rozdělena do tří etap: 1.etapa od 1.8.2018 do 19.10.2018 – úplná uzavírka ul. U Podjezdu – úsek od křižovatky s ul. Plzeňská ke křižovatce ulic U Podjezdu a Pod Lesem; 2.etapa od 1.8.2018 do 1.10.2018 – částečná uzavírka ul. Pod Lesem – průjezd v daném úseku zajištěn v jednom jízdním pruhu; 3.etapa od 1.10.2018 do 19.10.2018 – úplná uzavírka ulic U Podjezdu a Pod Lesem. Bude zde prováděna oprava a rekonstrukce komunikací vč. chodníků a kanalizace.

Od 13.8.2018 do 31.10.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace náměstí Václava Řezáče v k. ú. Drahovice; rozdělena do dvou etap: 1. etapa od 13.8.2018 do 7.10.2018 – úsek od křižovatky s ul. Vítězná až za objekt soukromé obchodní akademie; 2. etapa od 8.10.2018 do 31.10.2018 – úsek od objektu č.p. 104 až na začátek ul. Kvapilova. Bude zde prováděna rekonstrukce náměstí Václava Řezáče. Objízdná trasa je stanovena dopravním opatřením po místních komunikacích. Staveništní doprava pro samotnou stavbu bude vedena nejkratší možnou trasou ze silnice I/6.

Od 17.8.2018 do 26.8.2018 se budou konat „Italské trhy“ na pěší zóně ul. T. G. Masaryka od objektu České pošty po kino Čas a před vstupem do Smetanových sadů.

Od 31.8.2018 do 1.9.2018 bude uzavřena veřejně přístupná účelová komunikace od kruhového objezdu na ulici Západní po Meandr Ohře. Důvodem je konání kulturní akce AKVA FEST.

Dne 31.8.2018 v čase 12.45 - 15.45 hod a 15.00 - 15.50 hod budou postupně uzavřeny komunikace Mlýnská, Třeboňská z důvodu konání sportovní akce Karlovy Vary 2018 CITY TRIATHLON ITU WORLD Cup.

Dne 31.8.2018   v čase 20:00 — 22:30 hod budou postupně uzavřeny komunikace po okruhu trasy závodu Divadelní naměstí, Vřídelní, I.P. Pavlova, Karla IV., I. P. Pavlova, most 17. listopadu, nabřeží, Osvobozeni, Zahradní, Mlýnské nabřeží, Lázeňská, Tržiště, Divadelní náměstí z důvodu konání sportovní akce Karlovy Vary 2018 CITY TRIATHLON ITU WORLD Cup.

Dne 1.9.2018 v časech 14:30 — 15:30 hod a 17:00 — 18:00 hod a dne 2.9.2018 v časech 10:10 — 10:40 hod a 15:10 — 15:40 hod budou postupně uzavřeny komunikace po okruhu trasy závodu Mlýnská, Třeboňská, Čankovská, Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, U Spořitelny, Ostrovský most, nábřeží Osvobození z důvodu konání sportovní akce Karlovy Vary 2018 CITY TRIATHLON ITU WORLD Cup.

Dne 1.9.2018 v časech 14:30 — 16:30 hod a 17:00 — 19:00 hod a dne 2.9.2018 v časech 10:15 — 11:45 hod a 15:10 — 16:45 hod budou postupně uzavřeny komunikace po okruhu trasy závodu most 17. listopadu, I. P. Pavlova, Karla IV, I..P.Pavlova, Vřídelní, Divadelní náměstí, Tržiště, Zámecký vrch, Petra Velikého-, Křižíkova, Krale Jiřího, Dr. Davida Bechera (část), T.G. Masaryka, nábřeží Osvobození z důvodu konání sportovní akce Karlovy Vary 2018 CITY TRIATHLON ITU WORLD Cup.

Dne 1.9.2018 v časech 15:00— 17:30 hod a 18:00— 20:00 hod a dne 2.9.2018 v časech 11:00 — 12:45 hod a 16:00 — 17:45 hod budou postupně uzavřeny komunikace po okruhu trasy závodu Divadelní náměstí, Tržiště, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Divadelní náměstí z důvodu konání sportovní akce Karlovy Vary 2018 CITY TRIATHLON ITU WORLD Cup.

Od 29.8.2018 2018 od 06.00 hod do 3.9.2018 do 12.00 hod bude úplně uzavřen úsek místní komunikace Divadelní náměstí - část od Jánského mostu k Divadelní lávce z důvodu konání sportovní akce Karlovy Vary 2018 CITY TRIATHLON ITU WORLD Cup.

Od 30.8.2018 2018 od 06.00 hod do 2.9.2018 do 24.00 hod bude úplně uzavřena místní komunikace Divadelní náměstí a Nová louka z důvodu konání sportovní akce Karlovy Vary 2018 CITY TRIATHLON ITU WORLD Cup.

  • (Při uzavírce části Divadelního náměstí ve dnech 29.8.2018 od 06.00 hod do 30.8. 2018 do 06.00 hod budou autobusy  MHD zajíždět na Divadelní náměstí. Zastávka u parku na Divadelním náměstí bude sloužit pri nástup i výstup cestujících. Při úplné uzavírce Divadelního náměstí a Nové louky budou autobusy MHD končit a začínat u Lázní I.)

Od 4.9.2018 do 10.9.2018 se bude konat tradiční „Jarmark lidových řemesel“ (v souvislosti s 23. Karlovarským folklorním festivalem) na pěší zóně ul. T. G. Masaryka po obou stranách v úseku od objektu České pošty k obchodnímu centru Perla.

Od 7.9.2018 do 9.9.2018 na Mírovém náměstí před Grandhotelem Pupp bude úplná uzavírka komunikace o délce cca 100 m a to vždy od 9:00 do 17:00 hodin; uskuteční se zde „Podzimní porcelánové dny“.

Dne 14.9.2018 v čase od 9.45 h do 10.15 h bude uzavřena část komunikace T. G. Masaryka, část komunikace Dr. Davida Bechera a Krále Jiřího z důvodu konání sportovní akce MASIV RACE 2018.

Ve dnech 27. až 28.9.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatováclavský jarmark.

Ve dnech 11. až 12.11.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatomartinský jarmark.

 

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 15.11.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí z důvodu jeho opravy. Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská. Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 19.4.2018 do 30.10.2018 bude úplně uzavřený provoz na silnici III/2206 v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 v obci Děpoltovice, na křižovatce silnic III/2204 a II/220 směr Nejdek, dále na křižovatce se silnicí II/220 a III/2206 směr Fojtov a zpět.

Od 29.6.2018 do 31.8.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2206 staničení km 2.745 – 3.032 v obci Děpoltovice z důvodu provádění vodovodu. V úseku s dopravním omezením je doprava vedena v obou směrech.

Od 15.8.2018 do 31.8.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2088 v obci Kolová – Stanovice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Dvojité nátěry z horkého silničního asfaltu silnice III/2088 Stanovice - Kolová“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 11.8.2018 do 8.9.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/207, v obci Brložec - Lažany, úsek 5 staničení km 7,894 – 8,676 a úplná uzavírka provozu na silnici II/207, v obci Brložec - Lažany,úsek 3 staničení km 6,350 – 7,060, od 3.9.2018 do 31.12.2018. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: pro vozidla do 3,5 t : od křižovatky silnic II/207 a III/2072 směr Smilov – Komárov – Služetín na křižovatku silnic III/2072 a 1939 směr Vlkošov na křižovatku silnic III/1939 a III/2076 směr Prohoř - Štědrá a zpět a pro vozidla nad 3,5 t : od křižovatky silnic II/207 a II/198 směr Toužim – Kojšovice – Kozlov – Teleč – Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Veselov – Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 dále na křižovatku silnic II/193 a II/207 směr Štědrá a zpět.

Od 8.8.2018 do 25.8.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22213 v obci Andělská Hora - Šemnice, v délce cca 3,390 m z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Aplikace asfaltového nátěru“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I. a II.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22213 a I/6 směr Karlovy Vary na křižovatku silnic I/6 a II/222 směr Šemnice a zpět.

Od 8.8.2018 do 18.8.2018 bude denně v délce pracovní doby od 8:00hod. do 16:00hod. úplná uzavírka provozu na silnici III/1933 v obci Pšov - Semtěš, úsek od křižovatky silnic III1933 a II/193 do obce Pšov – Semtěš v délce cca 644 m z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Aplikace asfaltového nátěru“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 20.8.2018 do 20.10.2018 částečnou uzavírku provozu na silnici III/1944 staničení km 0.700 - 0.980 v obci Valeč – Jeřeň, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Valeč, KV, Jeřeň, kNN, TS IE-12-0005980“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 18.8.2018 od 08:00 hod. do 18.8.2018 do 22:00 hod. úplnou uzavírku silnice III/22213 v obci Andělská Hora z důvodu konání akce: „Slavnosti princezny Alvíny“. Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce k sousedním nemovitostem a nedojde k omezení složek IZS ani linkové osobní dopravy.