termostat

Dodávky tepla a teplé vody opět obnoveny

Z důvodu odstranění havarijního stavu na horkovodním přivaděči došlo včera (ve středu 7. února 2024) ve večerních hodinách ze strany SUAS Teplárenské s.r.o. k přerušení dodávky tepelné energie pro všechny její odběratele odebírající tepelnou energii ve formě horké nebo teplé vody, a to na nezbytně nutnou dobu. Dodávky se během čtvrtečního dopoledne podařilo obnovit.

Karlovarská teplárna vydala v této souvislosti vysvětlující prohlášení ke svým zákazníkům:

Vážení zákazníci,
V posledních měsících se setkáváme s opakujícími se haváriemi na dvoukilometrovém úseku tepelného napáječe, z jeho celkové délky 15 km, vedoucího z Vřesové do Karlových Varů, který zásobuje teplem Karlovy Vary, Novou Roli a Chodov. Stáří celého horkovodu je 30 let a je pravidelně kontrolován, opravován a udržován v provozuschopném a vyhovujícím stavu. Bohužel na zmíněném dvoukilometrovém úseku i přesto častěji dochází k prasklinám potrubí, jejichž důvod se nám nedaří objasnit. V případě takovéto havárie jsme bohužel nuceni tuto část úseku vypustit a praskliny opravit. Vypouštění a napouštění potrubí trvá 6 až 8 hodin a tvoří 90% časové náročnosti opravy. V případě havárií nelze postupovat jinak a to ani v zimním ani v letním období. Při každé takovéto havárii dojde k přerušení dodávek teplé vody a tepla na několik hodin, což nás velmi mrzí. Problémem se intenzivně zabýváme a hledáme řešení, aby k takovým situacím nedocházelo. Z tohoto důvodu Vás prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.


Ing. Roman Miarka
Teplárna Karlovy Vary