Do ulic vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky

03.01.2019

Tříkrálová sbírka v Karlových Varech a okolí začala ve čtvrtek 3. ledna. Slavnostní zahájení obstará průvod královské družiny od magistrátu k poště, vystoupení pěveckého sboru a požehnání koledníkům. Ti budou koledovat až do 13. ledna.

Sbírce v Karlových Varech požehnal a v roli černého krále Baltazara koledoval i plzeňský biskup Tomáš Holub. 

Tříkrálovou sbírku v Karlových Varech a okolí organizuje Farní charita Karlovy Vary. Výtěžek bude použit na úhradu části nákladů potřebných na provoz Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

Do sbírky je možné přispět přímým finančním darem do kasiček koledníků nebo prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.

Více na http://www.kv.charita.cz/