Vizuál kotlíkové dotace

Do konce srpna mohou nízkopříjmové domácnosti v kraji žádat o kotlíkovou dotaci

Nízkopříjmové domácnosti mohou žádat o dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva do 31.08.2022.

Žádat Karlovarský kraj o podporu může občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti.

Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu: https://kotliky.kr-karlovarsky.cz

V případě nejasností či dotazů se lze obrátit na kontaktní osobu Agátu Holou, e-mail: agata.hola@kr-karlovarsky.cz, telefon: 354 222 214.