Distribuce domácích kompostérů pokračuje

08.08.2018

Zájemci o domácí kompostéry, kteří se zapojili do anketního průzkumu na jaře loňského roku, mohou stále ještě využít přednostního práva k bezplatné výpůjčce. K dispozici jsou zařízení tří velikostí, která obyvatelé města získají do bezplatné výpůjčky do 31. 12. 2023. Následně kompostéry přejdou do vlastnictví uživatelů.

Prosíme zájemce, kteří chtějí k likvidaci biologicky rozložitelných složek odpadu využívat domácí kompostéry, aby se dostavili k podpisu smlouvy a následnému převzetí zařízení, případně, pokud již zájem nemají, aby tuto informaci sdělili odboru technickému. Volné kompostéry pak budou nabídnuty k využití dalším zájemcům.

K převzetí kompostéru je potřeba dostavit se na odbor technický (budova magistrátu města v Moskevské ulici) a podepsat smlouvu o výpůjčce. Do smlouvy je nutné uvést číslo parcely, na které bude kompostér umístěn. V případě, že je pozemek v pronájmu, nebo je více majitelů, je nutný souhlas všech majitelů pozemku. Smlouvu je možné uzavřít každé pondělí a středu v době od 8:00 do 15:30 hodin v kanceláři č. 131, případně dle telefonické domluvy na telefonním čísle 353 151 213. Kompostéry jsou k vyzvednutí v areálu kompostárny v Žižkově ulici ve Staré Roli, a to každý všední den od 9 do 17 hodin.

Veškeré podmínky a formuláře jsou uveřejněny na webu magistrátu na stránce technického odboru ve složce Dokumenty.