foto

Chceme čisté město. Již poosmé

Vyhlašujeme osmý ročník akce Chceme čisté město. Součástí akce je opět účast dobrovolníků na úklidu libovolné lokality na území města a soutěž o nejlepší zpracování fotodokumentace z úklidu. Akce je součástí kampaně ke Dni Země, jejímž cílem je upozornit na dopady ničení životního prostředí.

Úklid veřejných prostranství

Úklidová akce je naplánována pro všechny městské části v  termínu 10. – 23. dubna 2017. V tomto období město poskytne aktivním účastníkům úklidové prostředky (odpadkové pytle, rukavice) a v případě potřeby zajistí úklid odpadu po akci. Proto je nutné nahlásit kontaktní osobu, a to prostřednictvím přihlášky, která je ke stažení níže. Přihlášku zájemci odevzdají nebo zašlou do 9. dubna 2017 koordinátorce Věře Sekyrové. (Účastníci, kteří se zapojí pouze do úklidu, ale nechtějí soutěžit, označí přihlášku v pravém horním roku slovem NESOUTĚŽÍM.)

Fotodokumentační soutěž o finanční prémii

Součástí akce je soutěž o nejlepší fotodokumentaci úklidu veřejného prostranství. Úkolem soutěžících je zaznamenat stav vybrané lokality před a po akci a připravit zajímavou prezentaci úklidu. Lokalita musí být zdokumentována fotograficky s uvedením data pořízení fotografií. Z pořízených fotografií, příp. i dalšího materiálu zpracují účastníci soutěže prezentace v libovolném formátu (PowerPoint, PDF, video, fotoalbum, nástěnné prezentace, koláže apod.) mimo SMART Notebook. Kromě obrazové dokumentace je vhodné, aby prezentace byla doplněna vybranými fakty z akce (počet zapojených účastníků, údaje o uklizené lokalitě a průběhu akce).

Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích - mateřské školy, základní školy, střední školy, nepodnikatelské právnické osoby (neziskové organizace, občanská sdružení, společenství vlastníků bytových jednotek apod.) V každé kategorii bude rozděleno 10 tisíc korun. První místo bude honorováno 5 tisíci, druhý v pořadí získá 3 tisíce a třetí v pořadí 2 tisíce korun.

Termín pro odevzdání dokumentace je 12. května 2017.

 

Kontaktní údaje:

Věra Sekyrová - koordinátorka akce Chceme čisté město (v.sekyrova@mmkv.cz, tel.: 353 151 152)

 

Lenka Kostaňuková – odbor technický (l.kostanukova@mmkv.cz, tel.: 353 151 164)

Petra Soprová – odbor technický (p.soprova@mmkv.cz, tel.: 353 151 165)