Červené tašky na vysloužilé elektro

06.09.2018

Obyvatelé města obdrží další tašky, které jim usnadní třídění odpadu. Po taškách na běžně tříděné komodity jako je plast, papír a sklo, které jsou stále k vyzvednutí na infopultu magistrátu v Moskevské ulici, budou v průběhu září a října do karlovarských domácností distribuovány červené tašky na vysloužilé drobné elektro. Jedná se o aktivitu neziskové společnosti ASEKOL, která provozuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení . Rozmisťováním a pravidelným vývozem speciálních červených kontejnerů se snaží rozšířit možnosti recyklace nepotřebného elektra. Červené tašky jsou dalším nástrojem, kterým společnost zvyšuje povědomí lidí v oblasti recyklace spotřebičů.

Do tašek je možné průběžně sbírat vysloužilé spotřebiče a následně je odnášet do červených kontejnerů.

Tašky distribuuje ASEKOL do vybraných měst v celé republice. V rámci města Karlovy Vary byly vybrány lokality, kde nejsou umístěny červené kontejnery nebo jsou tyto nádoby obyvateli málo využívány. Jedná se o čtvrti Čankov, Rosnice, Doubí, Sedlec, Počerny, Hůrky, Bohatice a Olšova Vrata. Společně s taškami obdrží obyvatelé i letáky, které informují, že vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče je třeba vhazovat právě do červených kontejnerů. Na taškách budou navíc natištěny informace o rozmístění nejbližších sběrných nádob na elektrozařízení.

Distribuce dalších červených tašek bude probíhat v příštím roce.

 

Podrobnosti ke zpětnému odběru elektrospotřebičů a rozmístění sběrných nádob najdete na http://www.cervenekontejnery.cz/.