blokové čištění značka

Blokové čištění města začne letos 2. dubna

Začátek sezóny blokového čištění v roce 2024 je naplánován na úterý 2. dubna, kdy bude spuštěna obvyklá očista komunikací, parkovacích zálivů, parkovišť a dalších prostranství ve formě, jakou znáte z předchozích let. První bloková čištění budou zaměřena na úklid zbytků posypového materiálu a dalších nečistot po zimě, úklidu listí a podobně. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek, zejména nízkých teplot, bude blokové čištění zrušeno, případně bude provedeno pouze v omezeném režimu v podobě ručního metení apod.

Blokové čištění bude začínat vždy v 8 hodin ráno, noční mytí ve vybraných lokalitách bude prováděno od 20 hodin. Na blížící se úklid vždy s dostatečným předstihem upozorní přechodné dopravní značení s termínem na dodatkové tabuli. Kromě „běžných“ a obecně známých značek „zákaz zastavení“ jsou pro vyznačení lokality blokového čištění užívány také „zónové“ značky, které platí vždy pro celou oblast za nimi, včetně všech ulic, a umísťují se tedy pouze u vjezdů a výjezdů z oblasti. 

Nezapomeňte si včas přeparkovat svá vozidla a mějte také na paměti, že očista se týká rovněž parkovacích zálivů a chodníků.   

Vozidla bránící provádění blokových čištění budou v souladu s legislativou odtažena na parkoviště odtahové služby Dopravního podniku Karlovy Vary na Západní ulici 63. Náklady na odtažení a následné služby parkoviště stanovuje nařízení statutárního města Karlovy Vary.

Harmonogram blokového čištění pro období do 30. června je ke stažení níže. Rozpis úklidu pro jednotlivé měsíce najdete v Karlovarských radničních listech.