Balneologický institut hledá ředitele a administrativního manažera

16.02.2018

Správní rada Balneologického institutu Karlovy Vary, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Ředitel/ka obecně prospěšné společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.“ a „Administrativní manažer/ka obecně prospěšné společnosti Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.“

Termín pro podávání přihlášek je do 2. března 2018, předpokládaný nástup 1. dubna 2018 nebo dle dohody. Podmínky pro přijetí a nutné náležitosti přihlášky jsou uvedeny v přiložených Oznámeních o vyhlášení výběrového řízení.

Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. byl založen v lednu roku 2013. Posláním BIKV je výchova a vzdělávání v oblasti balneomedicíny, zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi v Karlových Varech a regionu, včetně marketingové podpory subjektům působícím ve zdejším lázeňství. Věnuje se činnosti informační a popularizační, poradenské a projektové, vzdělávací a výchovné, konzultační, vědecké a publikační, odbornému znalectví, posudkům a certifikaci v oblastech balneologie, balneomedicíny, balneoterapie, balneogeologie a ostatních příbuzných oborech.

Web Balneologického institutu Karlovy Vary, o.p.s.: www.bikv.cz

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení