Anketa: Měli byste zájem o zahradní kompostér zdarma?

01.03.2017

Statutární Město Karlovy Vary dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového objemu komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém domácího kompostování.

Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit zájem obyvatel města o tyto kompostéry.

V případě zájmu používat kompostér na likvidaci biologického odpadu vyplňte níže uvedený anketní lístek a odevzdejte jej do 17. 4. 2017 na infopultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21. Uzávěrka ankety byla stanovena s ohledem na termín pro podání žádosti o dotaci.

Případné doplňující informace poskytnou pracovnice odboru technického:

Ing. Eva Pavlasová – 353 151 242, email: e.pavlasova@mmkv.cz

Ing. Hana Szmitková – 353 151 213, email: h.szmitkova@mmkv.cz


Kompostér

Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

Suroviny vhodné do kompostéru:    

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.