9. ročník Senior akademie

21.08.2018

Vzdělávací cyklus, který je orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání, potrvá devět měsíců. Pro všechny zájemce je zdarma. Termín pro podání přihlášek je 26. září 2018.

 

Po velmi úspěšných osmi ročnících otevírá Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou policií již devátý ročník Senior akademie.
Jedná se o rozsáhlý vzdělávací cyklus, který je strukturou vyučovacích předmětů orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti. Intenzivní studijní program trvá od října 2018 do června roku 2019. V průběhu devíti studijních měsíců absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií Karlovy Vary. Pro všechny uchazeče je zdarma.

Přihláška do devátého ročníku jsou ke stažení níže nebo na internetových stránkách Městské policie Karlovy Vary http://www.mpkv.cz/. V tištěné podobě jsou přihlášky dostupné ve služebnách městské policie (u dozorčí služby v sídle MěP ul. Moskevská 34, Karlovy Vary nebo na oddělení prevence a dohledu, Lidový dům, ul. Školní 7, Stará Role).
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo odevzdat nejpozději do pátku 26. 9. 2018 na výše uvedené služebny Městské policie Karlovy Vary.

Podrobnější informace lze získat na telefonním čísle 725 531 601.