3D nápis I love KV

3D objekt na Mlýnské kolonádě láká turisty

Před Mlýnskou kolonádou v Karlových Varech byl nainstalován 3D nápis „I Srdce se souvislou výplní VARY“. Jedná se o dar městu Philip Morris ČR v rámci projektu Karlovy Vary – Město bez kouře.

Kulisa s nápisem „I Srdce se souvislou výplní VARY“ v mezinárodně srozumitelné podobě vyjadřuje, že návštěvníci a obyvatelé Karlových Varů mají toto město rádi. Vizuálně atraktivní 3D objekt má motivovat návštěvníky Varů, aby fotografie s ním sdíleli na sociálních sítích a nepřímo tak propagovali Karlovy Vary jako turisticky atraktivní destinaci.

„Podpora turismu je v době doznívající pandemie pro Karlovy Vary důležitá. Vítáme každý projekt, který pomůže naše město zviditelnit. 3D nápis, který využívá k propagaci řada významných destinací, pomůže díky sdílení fotografií na sociálních sítích ještě více rozšířit povědomí o Varech jako zajímavém turistickém cíli. Děkujeme proto společnosti Philip Morris, že tento projekt financovala,“ řekla při slavnostním předání Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města Karlovy Vary.

Nápis „Mám rád Vary“ („I Srdce se souvislou výplní VARY“) je nyní umístěn před ikonickou stavbou Varů – Mlýnskou kolonádou. Čistě bílý nápis nijak neruší okolní architekturu. Bude zde minimálně do konce září – tedy i v době Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Díky tomu, že nápis je mobilní, může být přesunut a zpropagovat na sdílených fotografiích návštěvníků Varů i jiné turisticky zajímavé místo.

Vedle toho, že 3D nápis má podpořit turismus a stát se jednou z atrakcí města, pomáhá zviditelnit i další projekt Karlovy Vary – Město bez kouře. Slogan „Město bez kouře“ je umístěn na podstavci. Tímto projektem chce město podpořit zdravý životní styl obyvatel, návštěvníků a lázeňských hostů a motivovat kuřáky, aby omezili nebo zcela zanechali kouření cigaret. V rámci projektu město například poskytuje v pravidelné rubrice v Karlovarských radničních listech rady, jak přestat s kouřením, rozmístilo v ulicích nové koše na nedopalky, připravuje se spolupráce s adiktologickou poradnou nebo sjednocuje označení nekuřáckých zón v lázeňské části města.

„S Karlovými Vary spolupracujeme na projektu Město bez kouře již od samého začátku. Chceme pomoci Varům i jinde, a proto jsme uvítali nápad na vytvoření 3D nápisu, který se jistě stane jednou z nejfotografovanějších a nejsdílenější turistických atrakcí Varů a napomůže je tak zviditelnit. Možnost propojení propagace Karlových Varů i projektu Město bez kouře skrze tento 3D objekt nás zaujala, a proto jsme rádi podpořili jeho realizaci. Nápis určitě zaujme i návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jehož jsme též dlouholetým hrdým partnerem,“ uvedla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.