Blokové čištění komunikací

Technický odbor upozorňuje, že i v letošním roce bude od dubna do října na území Statutárního města Karlovy Vary probíhat blokové čištění místních komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel. Upozorňujeme, že součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky.  

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8,00 hod, začátky nočního mytí na 20,00 hod.

Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou odtažena na parkoviště odtahové služby  Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. na Západní ulici čp. 63. V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla následující den převezena zpět do původní lokality. Ceny za provádění  odtahů vozidel jsou stanoveny nařízením č. 13/2019, které je uvedeno na webových stránkách města www.mmkv.cz, pod odkazem Magistrát →Vyhlášky a nařízení.

Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejňován na oficiálních webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary - www.mmkv.cz a na úřední desce magistrátu města Moskevská 21.

Plán blokového čištění města v roce 2020 vypracovala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět.

Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.

Harmonogram blokového čištění komunikací a nočního mytí komunikací

The person responsible for this page is: Eva Pavlasová

Last update: 22.6.2020

Are you missing something on this page? Write us