workshop a panelová diskuze

Workshop k výstavě GROW UP a panelová diskuze: Umění ve veřejném prostoru

Místo
Hotel Thermal

Galerie Venek Vás v rámci svého pilotního projektu srdečně zve na workshop s umělcem Michalem Č. Šemberou a následnou panelovou diskuzi na téma Umění ve veřejném prostoru.

Michal Čeloud Šembera je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze a ve své práci se dlouhodobě zabývá převážně procesuální plastikou, která je kombinací architektizujících prvků (kov, beton) s živými rostlinami a světelnou instalací. Na objektech je tak možné sledovat principy anorganického rozpadu v protikladu k organickému růstu, které spolu bytostně souvisí.

WORKSHOP k výstavě GROW UP (13:00-15:00)
Workshop proběhne v prostorách hotelu Thermal (první patro foyer s lustrem) pod vedením umělce Michala Č. Šembery. Účastníci budou mít příležitost shlédnout ukázku autorova díla a poté si pod jeho vedením vytvořit vlastní výrobek.

Umělecká díla účastníků workshopu budou posléze vystavena společně s dílem umělce ve vitríně lobby baru hotelu Thermal.
Vernisáž společné výstavy se bude konat 6.6.2023 od 17:00.

Materiál pro workshop zajistí galerie, z tohoto důvodu vstupné na workshop činní 100 kč, které bude možné uhradit přímo na místě.

 

PANELOVÁ DISKUZE (16:00-17:00)
Odborná panelová diskuze se bude zabývat uměním ve veřejném prostoru jak v obecné rovině, tak se zaměří zejména na problematiku a potřeby Karlovarského kraje.

Hosté do panelové diskuze:
• Mgr. Božena Vachudová, kurátorka sbírek v Galerii umění v Karlových Varech
• Ing.arch. Jan Lebl