RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.: Karlovarská terma a ochrana přírodního dědictví (přednáška)

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.: Karlovarská terma a ochrana přírodního dědictví (přednáška)

Počátek akce

Středa, 24.04.2019 18:00

Místo

Kancelář architektury města Karlovy Vary - nám. Dr. Horákové

Karlovarská zřídelní struktura je ojedinělým přírodním fenoménem, poskytujícím proplyněnou termální vodu unikátních vlastností. Terma i plynné složky, které ji doprovázejí, poskytují přírodní léčivé prostředky, které využíváme stovky let. Trvalé využívání tohoto zdroje je však podmíněno zkoumáním vzniku, cirkulací a výstupem k povrchu, resp. změn v jeho režimu a především jeho pečlivou ochranou. Hluboký původ termy s sebou nese riziko opožděné reakce celé struktury na vliv lidských aktivit nejen v lázeňské části města, ale v překvapivě širokém okolí Karlových Varů.

​První ze dvou přednášek o minerálních pramenech v Karlových Varech povede pan RNDr. Vylita, odborník na hydrogeologii a inženýrskou geologii, atmogeochemii, balneotechniku. 

Duch místa Karlových Varů a věhlas města je po staletí úzce spjat s fenoménem vody, a to nejenom unikátními minerálními prameny, které jsou po staletí klíčovou součástí lázeňské léčby. Přestože se nejvýznamnější vývěr Vřídlo stal symbolem města a středobodem lázeňské čtvrti Karlových Varů, přírodní fenomén vody také ovlivňuje po tisíciletí jedinečnou geomorfologii a krajinný ráz území a od pozdního středověku určuje i urbanistickou kompozici a architektonický výraz města.

 

Vstup je vítán a zdarma.

Není třeba se dopředu registrovat.