POZITIVNÍ VLIV POHYBU NA ZDRAVÍ

POZITIVNÍ VLIV POHYBU NA ZDRAVÍ

Počátek akce

Středa, 09.10.2019 17:00

Místo

Městská knihovna Karlovy Vary

Proč je pohyb důležitý, čím nám pomáhá a proč ho máme mít rádi ? Pohyb jako nedílná sooučást léčby dospělých - přednáška MUDr. Kateřiny Vávrové.