výstava

ODKAZ JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Místo
Městská knihovna Karlovy Vary

Výstava u příležitosti 350. výročí úmrtí ,,Učitele národů". Kompletní přehled života a díla obsaženého v 19 obrazových blocích poskytlo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského.