KAM KV° - Přednáška Přírodní podmínky a stav životního prostředí ve městě Karlovy Vary (RNDr. Růžička)

KAM KV° - Přednáška Přírodní podmínky a stav životního prostředí ve městě Karlovy Vary (RNDr. Růžička)

Počátek akce

Pondělí, 25.02.2019 18:00

Místo

Kancelář architektury města Karlovy Vary - nám. Dr. Horákové

Přírodní podmínky a stav životního prostředí ve městě Karlovy Vary

Povídání o přírodních podmínkách města Karlovy Vary (klimatická charakteristika, geomorfologie a geologie, hydrografie, pedologické podmínky, přírodní zdroje, biologická rozmanitost, ochrana přírody) a o stavu jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, horninové prostředí, biota, hluková situace, staré ekologické zátěže).

Když přemýšlíme o městě, nevybaví se nám určitě jako první myšlenka pojem příroda. Ta je však pro život ve městě velmi důležitá, jde o základní prvek životního prostředí v organismu každého města, který je garantem každodenní kvality života. Uvedený aspekt hraje stále důležitější roli v rozvoji měst. Městské vlády na celém světě dnes usilují o městskou přírodu, která má co možná nejvyšší možnou rekreační hodnotu a ekologickou rozmanitost.

Vstup je vítán a zdarma.

​Není třeba se registrovat dopředu.

Zdroj: RNDr. Růžička
Zdroj: Winkelhöferová