KOLONÁDNÍ KONCERT V RÁMCI FESTIVALU BEETHOVENOVY DNY

HUDEBNÍ FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY / MLÝNSKÁ KOLONÁDA/19:00

Místo
Mlýnská kolonáda

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU BEETHOVENOVY DNY

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Cosi fan tutte, předehra
JOSEPH HAYDN: Koncert pro trubku a orchestr Es dur
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 2 D dur op. 36

Oliver Lakota – trubka
Vojtěch Jouza – dirigent

Oliver Lakota trubka, řadu let koncertuje po celém světě a je pravidelně zván na významné mezinárodní festivaly. Byl dvakrát hostem slavné newyorské Carnegie Hall, několikrát vystoupil v Japonsku a Mexiku. Pravidelně se objevuje v koncertních řadách pořádaných mezinárodními církevními kruhy, např. v kostele svatého Martina v Paříži, v Dreikönigskirche v Drážďanech a v Dómě sv. Štěpána v Pasově, kde vystoupil i v rámci Evropského týdne. Spolu se známým rakouským klavíristou a dirigentem Robertem Lehrbaumerem se účastnil hudebních festivalů v Paříži, Monte Carlu, Tokiu, Mexiku, v Itálii i ve Španělsku.

Vojtěch Jouza vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Františka Xavera Thuriho a následně na Akademii múzických umění jako student prof. Jiřího Mihuleho. Na AMU v Praze absolvoval posléze též obor dirigování  Cenné hudební zkušenosti sbíral již od mládí mimo jiné např. jako člen Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada. Ještě coby student AMU úspěšně vykonal konkurz do Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, jehož byl v letech 1989 – 91 členem jakožto sólohráč na anglický roh, od roku 1992 je hobojistou České filharmonie. Vojtěch Jouza měl doposud jakožto dirigent možnost spolupracovat s předními českými, resp. slovenskými orchestry a sbory – s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.