výstava obrazů

FIGURY A POSTAVY

Místo
Pobočka MěK KV Stará Role Truhlářská 19

Výstava obrazů karlovarského malíře Františka Moudrého, jehož figurální a portrétní tvorba je malovaná prsty na sádrokartonové desky uměleckými prašnými křídami.