Prof. Christian Ehwald

DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS

Místo
Lázně III - Windsor Carlsbad
Vstupné
100 až 320 Kč

DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU HUDEBNÍ ŠKOLOU ,,HANNS EISLER“ BERLIN 

Robert Schumann

Manfred, předehra op. 115 

Johannes Brahms

Koncert pro housle a orchestr D dur op. 77 

Petr Iljič Čajkovskij

Symfonie č. 5 e moll op. 64 

Prof. Christian Ehwald, Prof. Alexander Vitlin – umělečtí  garanti