Volby 2021

Karlovy Vary hledají členy a náhradníky do volebních komisí

Pro zabezpečení řádného průběhu parlamentních voleb zastupitelstva hledá Magistrát města Karlovy Vary zájemce o práci člena nebo náhradníka člena volební komise. (Personální kapacitu je třeba zajistit i pro případy, kdy nebudou okrskové komise ve městě dostatečně naplněné, tedy včetně náhradníků.)

V případě zapojení do práce v komisi náleží členům odměna ve výši 1 800 korun pro řadové členy, 2 100 korun pro zapisovatele a místopředsedy a 2 200 korun pro předsedy. Odměna se daní srážkovou daní ve výši 15 %. V případě, že bude k 15. září trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19, zvyšuje se odměna o 500 korun, tedy pro člena 2 300 korun, pro zapisovatele a místopředsedy 2 600 korun a pro předsedy 2 700 korun. 

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 353 151 223 nebo vyplněním elektronického formuláře na webu magistrátu města - https://mmkv.cz/cs/prihlaska-k-clenstvi-v-okrskove-volebni-komisi

Členovi okrskové volební komise musí být v den složení slibu nejméně 18 let, musí být občanem ČR a nesmí být kandidátem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskuteční v pátek 8. října (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 9. října (od 8 do 14 hodin). Sčítání hlasů proběhne v sobotu po uzavření volební místnosti. Člen volební komise má nárok na placené volno v práci a jeho zaměstnavatel může požádat magistrát o kompenzaci mzdy.